European Union website, the official EU website

Polityka dotycząca dostępności stron internetowych

Polityka dotycząca dostępności stron internetowych

Wszystkie oficjalne strony internetowe instytucji UE muszą być zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych. Oznacza to, że teksty, obrazy, formularze, dźwięki itp. powinny być jednakowo dostępne i zrozumiałe dla jak największej liczby osób.

Wszystkie strony najwyższego poziomu portalu EUROPA spełniają wymagania opisane w wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych Wybierz wersję językową tego linka  dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) – WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w wersji 2.0 na poziomie AA, wydanych przez organizację World wide web consortium Wybierz wersję językową tego linka  Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (W3C) w ramach inicjatywy dostępności stron internetowych Wybierz wersję językową tego linka  English (en) .

Nagrania wideo i dokumenty w formacie WORD lub PDF dostępne na niektórych stronach mogą nie być zoptymalizowane pod względem dostępności.

Wszystkie nowe strony i podstrony portalu EUROPA powinny spełniać te same wymagania w zakresie dostępności. Dokładamy starań, aby jak największa liczba pozostałych stron również spełniała te wymagania.

Więcej informacji na temat realizowanej przez nas polityki można znaleźć w wytycznych na temat tworzenia dostępnych stron internetowych .