Európai Unió

Uniós állások – Az Európai Unió intézményeinek szolgálatában

Uniós állások – Az Európai Unió intézményeinek szolgálatában

Az EU intézményeiben több mint 40 000 ember dolgozik az EU 27 tagországából. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál, és adatbázisokat tart benn a különböző szakterületek szakértőinek neveivel.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) az első kapu, melyen kopogtatnia kell annak, aki az EU-nál szeretne dolgozni. Az EPSO honlapja tájékoztatást ad a kiválasztási folyamatról, és tanácsokkal szolgál arról, hogyan lehet felkészülni a versenyvizsgákra.

Állandó munkatársak felvétele

Az EPSO „nyílt versenyvizsgákat” szervez az állandó munkaerő kiválasztására. A versenyvizsgák arra szolgálnak, hogy különböző teszt- és feladatsorok segítségével fel lehessen mérni a pályázók képességeit, és lehetővé tegyék a legjobbak kiválasztását. Minden évben indulnak versenyvizsgák különböző személyzeti kategóriákban (ügyintézők, nyelvészek, tolmácsok, fordítók, asszisztensek stb.).

Az EPSO toborozza a munkaerőt az összes uniós intézmény számára. A következő intézményekről van szó:

A kiválasztási folyamat és a szerződéstípusok ugyanazok az összes intézmény esetében.

Az állandó munkaerő AD-besorolású és AST-besorolású tisztviselőkből áll.

AD-besorolású tisztviselők

Az AD-besorolású tisztviselők általában a szakpolitika-tervezésben és az uniós jog végrehajtásának nyomon követésében vesznek részt, elemzési, illetve tanácsadói feladatokat látnak el. AD-versenyvizsgákra rendszerint (legalább) hároméves felsőoktatási képzésben szerzett diplomával lehet jelentkezni.

AST-besorolású tisztviselők

Az AST-besorolású tisztviselők általában támogató jellegű feladatokat látnak el, és fontos szerepet játszanak az intézmények belső irányításában. AST-versenyvizsgákra rendszerint (legalább) középiskolai végzettséggel lehet jelentkezni.

Más kiválasztási és felvételi eljárások

Szerződéses alkalmazottak

Az EU intézményei szerződéses alkalmazottakat is felvesznek meghatározott fizikai és adminisztratív feladatok ellátására. A szerződéses alkalmazottak szerződése általában határozott időre – első alkalommal rendszerint 6–12 hónapra – szól.

Ideiglenes alkalmazottak

Az ideiglenes alkalmazottak különleges szakértelmet igénylő vagy ideiglenes jellegű feladatokat látnak el, szerződésük legfeljebb hat évre szólhat. Az álláslehetőségekről az EPSO honlapján és az egyes intézmények és ügynökségek webhelyein lehet tájékozódni.

Kölcsönzött munkaerő

Egyes intézmények helyi munkaerőt is felvesznek legfeljebb hat hónapig tartó időszakos munkára – főként titkársági feladatok ellátására. A felvétel munkaerő-kölcsönző ügynökségeken keresztül történik..

Szakmai gyakorlati lehetőségek

Hét intézmény gyakornokokat is fogad 3–5 hónapig tartó időszakokra. Az uniós intézményekben a gyakornokokat hagyományosan stagiaire-eknek nevezik. Gyakornoki állásra diákok, frissen végzett diplomások, illetve nyelvészek jelentkezhetnek. A gyakornokok hasonló feladatokat kapnak, mint az alacsony besorolású ügyintézők. A gyakornokokat minden egyes intézmény maga választja ki (tehát nem az EPSO).

Szerződéses szolgáltatások

Bizonyos feladatok ellátásához (karbantartás, étkeztetés stb.) alvállalkozók gondoskodnak megfelelő munkaerőről. Az alvállalkozókat az intézmények nyílt ajánlattételi eljárással választják ki. Bővebb információt a közbeszerzési szerződésekről szóló webhelyen talál az érdeklődő.

Kirendelt nemzeti szakértők

A nemzeti szakértők saját hazájuk közszférájában dolgozó alkalmazottak, akiket munkáltatójuk meghatározott időre kirendel valamelyik uniós intézményhez abból a célból, hogy tapasztalatot cseréljenek az uniós tisztviselőkkel, és megismerjék az EU szakpolitikáit és eljárásait. A nemzeti szakértők kiválasztására külön eljárás vonatkozik. Ebben az EPSO nem játszik szerepet. Az aktuális lehetőségekről az EU mellett működő állandó tagállami képviseletek tudnak felvilágosítással szolgálni.

Tolmácsok

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága egyaránt saját tolmácsszolgálattal rendelkezik, azonban mind az alkalmazotti jogállású, mind a szabadúszó tolmácsok kiválasztása intézményközileg zajlik. A leendő alkalmazottak kiválasztását az EPSO végzi e célból kiírt nyílt versenyvizsga-eljárások keretében, ha pedig valaki szabadúszó tolmács szeretne lenni, intézményközi akkreditációs vizsgát kell tennie.

Uniós szakértők

Az EU szakértői adatbázisokat tart fenn, melyek azoknak a független szakértőknek a nevét és végzettségét tartalmazzák, akik meghatározott szakterületeken segíteni tudják az intézmények és az ügynökségek munkáját. A szakértők saját, jelszóval védett adatlapot hozhatnak létre, melyen információkat adhatnak meg munkatapasztalatukról, végzettségükről és szakképzettségükről. Az adatbázisokat az egyes intézmények és ügynökségek maguk tartják fenn (nem pedig az EPSO). A Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS) például olyan szakértői adatbázist tart fenn, amely az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában részt vevő szakértők adatait tartalmazza.

Back to top