Europeiska Unionen

Praktik för studerande

Praktik för studerande

Ekonomiska och sociala kommittén

Högskoleutbildade eller motsvarande

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller går en universitets- och högskoleutbildning som innehåller obligatorisk praktik.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommittén

EU-kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet

Högskolestuderande och doktorander

Vem kan söka? Studerande som förbereder en kandidat- eller magisterexamen eller doktorsavhandling.
Hur lång är praktiken? 3–5 månader.
Var? Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Nederländerna) eller Sevilla (Spanien).

Läs mer om praktik vid kommissionens forskningscentrum

Europaparlamentet

Studiebesök

Vem kan söka? Alla som vill studera frågor som rör EU-projektet.
Hur långt är studiebesöket? Högst en månad.

Läs mer om studiebesök på Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Studerande inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? Studerande med minst en kandidatexamen, även doktorander.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbanken

Nationalekonomer med grundexamen som vill börja ett magister- eller doktorandprogram i nationalekonomi

Vem kan söka? Nationalekonomer som har en grundexamen och som vill börja ett magister- eller doktorandprogram i nationalekonomi vid ett internationellt framstående universitet.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbanken

Europeiska unionens råd

Högskolestuderande och doktorander

Vem kan söka? Du som går tredje, fjärde eller femte året på en universitets- eller högskoleutbildning och behöver göra obligatorisk praktik eller utföra ett forskningsarbete för att skriva en uppsats eller avhandling
Hur lång är praktiken? 2–5 månader
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Europeiska unionens råd

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Back to top