Evropska unija

Pripravništvo za študente

Pripravništvo za študente

Evropska centralna banka

Študenti s področja ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih zadev ali prevajanja

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, vključno z doktorskimi študenti.
Trajanje: 3-12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo na Evropski centralni banki

Ekonomisti s končano prvo stopnjo univerzitetnega študija, ki nameravajo vpisati magistrski oziroma doktorski študij ekonomske smeri

Kdo se lahko prijavi: ekonomisti s končano prvo stopnjo univerzitetnega študija, ki nameravajo vpisati magistrski oziroma doktorski študij ekonomske smeri na vodilni mednarodni univerzi.
Trajanje: 3–12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo v Evropski centralni banki

Evropska komisija – Skupno raziskovalno središče

Dodiplomski, podiplomski ali doktorski študenti

Kdo se lahko prijavi: študenti, ki pripravljajo diplomo, magisterij ali doktorat.
Trajanje: 3–5 mesecev
Kraj: Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)

Pripravništvo v Skupnem raziskovalnem središču

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Univerzitetni diplomanti ali diplomanti z enakovredno stopnjo izobrazbe

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti ali študenti, za katere je pripravništvo obvezen del študija.
Trajanje: 1–3 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Evropski parlament

Dijaki z opravljeno maturo

Kdo se lahko prijavi: vsakdo z opravljeno maturo oziroma zaključnim izpitom, ki omogoča vpis na univerzo; prednost imajo študenti, ki morajo v okviru svojega študija opraviti pripravništvo.
Trajanje: 1–4 mesecev

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Študijski obiski

Kdo se lahko prijavi: državljani, ki želijo vpisati študijske smeri v zvezi z evropskim povezovanjem
Trajanje: največ 1 mesec.

Študijski obiski v Evropskem parlamentu

Evropsko računsko sodišče

Diplomanti ali študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča

Kdo se lahko prijavi: diplomanti s priznano univerzitetno izobrazbo ali enakovredno diplomo in študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/upravne zadeve, kadrovske zadeve/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi/pravo).
Trajanje pripravništva: največ 5 mesecev
Kraj: Luksembourg

Pripravništvo pri Evropskem računskem sodišču

Svet Evropske unije

Univerzitetni in doktorski študenti

Kdo se lahko prijavi: študenti tretjega, četrtega ali petega letnika univerze, ki morajo opraviti obvezno usposabljanje kot del študija ali raziskave za diplomsko/magistrsko nalogo ali doktorat
Trajanje: 2–5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Svetu Evropske unije

Back to top