Európska únia

Stáže pre študentov

Stáže pre študentov

Európska centrálna banka

Študenti so zameraním na ekonómiu, financie, štatistiku, riadenie podniku, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: absolventi minimálne bakalárskeho štúdia, absolventi VŠ a študenti doktorandského štúdia
Trvanie: 3 až 12 mesiacov
Miesto: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej banke

Absolventi VŠ, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ekonómia, a majú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom alebo doktorandskom stupni v tomto odbore

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ekonómia, a majú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom alebo doktorandskom stupni v tomto odbore na jednej z popredných medzinárodných univerzít
Trvanie: 3 až 12 mesiacov
Miesto: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej banke

Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

Študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia

Kto môže podať prihlášku: študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia
Trvanie: 3 až 5 mesiacov
Miesto: Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Sevilla (Španielsko)

Viac o stážach v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokej školy alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v odbore, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: držitelia uznaného vysokoškolského diplomu alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v odbore, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/správa, ľudské zdroje/preklad/komunikácia, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Miesto: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Absolventi VŠ alebo iného rovnocenného stupňa vzdelania

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ alebo študenti vysokej školy, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 až 3 mesiace
Miesto: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Európsky parlament

Študijné pobyty

Kto môže podať prihlášku: občania, ktorí majú záujem o štúdium predmetov súvisiacich s európskou integráciou
Trvanie: maximálne 1 mesiac

Viac informácií o študijných pobytoch v Európskom parlamente

Rada Európskej únie

Vysokoškolskí študenti a doktorandi

Kto sa môže prihlásiť: študenti tretích, štvrtých alebo piatych ročníkov vysokej školy, ktorí musia v rámci svojho štúdia absolvovať povinnú odbornú prípravu alebo musia v rámci svojej diplomovej alebo doktorandskej práce realizovať výskum
Trvanie: 2 – 5 mesiacov

Viac o stážach v Rade Európskej únie

Back to top