Uniunea Europeană

Stagii pentru studenți

Stagii pentru studenți

Banca Centrală Europeană

Studenți la economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traducere

Candidați eligibili: studenți cu cel puțin o diplomă de licență, inclusiv doctoranzi
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt am Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală Europeană

Absolvenți de studii universitare care au obținut diploma de licență în economie și intenționează să se înscrie la programe de master/doctorat în economie

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare care au obținut diploma de licență în economie și intenționează să se înscrie la programe de master/doctorat în economie, organizate de o universitate internațională de prestigiu
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt am Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală Europeană

Comisia Europeană (Centrul Comun de Cercetare)

Studenți, masteranzi, doctoranzi

Candidați eligibili: persoane care pregătesc o lucrare de licență, de master sau de doctorat
Durata: 3-5 luni
Locația: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgia), Petten (Olanda) sau Sevilla (Spania)

Mai multe despre stagiile la Centrul Comun de Cercetare

Comitetul Economic și Social European

Absolvenții de studii universitare sau de nivel echivalent

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare sau studenți care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-3 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile în cadrul Comitetului Economic și Social European

Consiliul Uniunii Europene

Studenți și doctoranzi

Candidați eligibili: studenți în anul III, IV sau V care trebuie să urmeze o formare obligatorie în cadrul programei de studii sau să facă cercetare pentru teza de licență/doctorat
Durata: 2-5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile în cadrul Consiliului Uniunii Europene

Curtea de Conturi Europeană

Persoane care au absolvit sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: persoane care au obținut o diplomă de licență recunoscută sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi (audit/budget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: cel mult 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi Europeană

Parlamentul European

Vizite de studiu

Candidați eligibili: cetățeni care doresc să urmeze cursuri legate de integrarea europeană
Durata: cel mult 1 lună

Mai multe despre vizitele de studiu la Parlamentul European

Back to top