Unia Europejska

Staże dla studentów

Europejski Bank Centralny

Studenci specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Studenci mający co najmniej dyplom licencjacki, w tym doktoranci
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Centralnym

Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii na jednym z uniwersytetów o uznanej reputacji międzynarodowej
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Centralnym

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Absolwenci wyższych uczelni lub osoby posiadające równoważne wykształcenie

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni lub studenci wyższych uczelni, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów.
Czas trwania: 1–3 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie wiążącej się z działalnością Trybunału.

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie zbliżonej do działalności Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze

Studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich

Kto może się ubiegać? Studenci przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Czas trwania: 3–5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania)

Więcej na temat staży we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Wizyty studyjne

Kto może się ubiegać? Osoby prowadzące badania związane z integracją europejską
Czas trwania: do 1 miesiąca

Więcej na temat wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim

Rada Unii Europejskiej

Studenci uczelni wyższych i doktoranci

Kto może się ubiegać? Studenci uczelni wyższych – trzeciego, czwartego lub piątego roku – którzy w ramach programu studiów muszą odbyć obowiązkowe praktyki lub którzy zbierają materiały do pracy magisterskiej lub doktoratu
Czas trwania: 2-5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii Europejskiej

Back to top