Eiropas Savienība

Studentu prakse

Eiropas Centrālā banka

Studenti, kuri specializējas ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, jurisprudencē, cilvēkresursos vai tulkošanā

Kas var pieteikties: studenti, kuriem ir vismaz bakalaura grāds, arī doktorandi
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Vairāk par praksi Eiropas Centrālajā bankā

Augstskolu beidzēji, kuri ieguvuši pirmā līmeņa grādu ekonomikā un vēlas apgūt maģistrantūras vai doktorantūras programmu ekonomikā

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kuri ieguvuši pirmā līmeņa grādu ekonomikā un vēlas apgūt maģistrantūras vai doktorantūras programmu ekonomikā
Ilgums: 3-12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Lasiet vēl par praksi Eiropas Eiropas Centrālajā bankā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Augstskolas vai līdzvērtīgs diploms

Kas var pieteikties: trešā, ceturtā, piektā kursa studenti, kuru studiju programma paredz obligātu stažēšanos
Ilgums: 1-3 mēneši
Kur: Briselē

Lasiet vēl par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs

Pēdējā kursa studenti, maģistranti un doktorandi

Kas var pieteikties: studenti, kuri gatavojas beigt augstskolu, aizstāvēt maģistra darbu vai doktora disertāciju
Ilgums: 3–5 mēneši
Kur: Isprā (Itālija), Karlsrūē (Vācija), Gēlā (Beļģija), Petenā (Nīderlande) un Seviljā (Spānija)

Lasiet vēl par praksi Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā

Eiropas Parlaments

Studenti, kam ir vidējās izglītības diploms

Kas var pieteikties: visi, kuriem ir vidusskolas diploms, pēc kura saņemšanas var iestāties augstskolā. Priekšroka ir studentiem, kuriem prakse ir paredzēta studiju programmā
Ilgums: 1–4 mēneši

Lasiet vēl par praksi Eiropas Parlamentā

Mācību apmeklējumi

Kas var pieteikties: personas, kuras vēlas pētīt ar Eiropas integrāciju saistītus jautājumus
Ilgums: ilgākais 1 mēnesis

Lasiet vēl par Eiropas Parlamenta mācību apmeklējumiem

Eiropas Revīzijas palāta

Augstskolas līmeņa diploms vai vismaz četri augstskolas semestri Revīzijas palātu interesējošā jomā

Kas var pieteikties: studenti, kuriem ir atzīts augstskolas līmeņa diploms vai kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātu interesējošām jomām (audits/ budžets, grāmatvedība/ vadība, cilvēkresursi/ tulkošana/ komunikācija, starptautiskās attiecības/ jurisprudence)
Ilgums: ilgākais 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Lasiet vēl par praksi Eiropas Revīzijas Palātā

Eiropas Savienības Padome

Studenti un doktorantūras studenti

Kas var pieteikties: trešā, ceturtā vai piektā kursa studenti augstskolā, kurā šāds apmācības periods tiek prasīts kā daļa no studijām vai lai veiktu pētījumu disertācijas vai doktora darba izstrādei
Ilgums: 2-5 mēneši
Kur: Briselē

Lasiet vēl par praksi Eiropas Savienības Padomē

Back to top