Europos Sąjunga

Stažuotės studentams

Stažuotės studentams

Europos Audito Rūmai

Universitetinio lygmens diplomas arba bent keturi Audito Rūmus dominančios srities studijų semestrai

Paraiškas teikti gali: studentai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba kurie yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito ir (arba) biudžeto; apskaitos ir (arba) administracijos; žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos; tarptautinių santykių ir (arba) teisės) universitetinių studijų semestrus
Trukmė: iki 5 mėn.
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių arba vertimo specializacijos studentai

Paraiškas teikti gali: studentai, turintys bent bakalauro laipsnį, taip pat doktorantai.
Trukmė: 3–12 mėnesių.
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame Banke

Universitetų absolventai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnį ir ketinantys toliau studijuoti ekonomikos magistrantūros arba doktorantūros studijų programą

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnį ir ketinantys toliau studijuoti pagal ekonomikos magistrantūros arba doktorantūros studijų programą pripažintame tarptautiniame universitete.
Trukmė: 3–12 mėnesių.
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame Banke

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Universitetų arba lygiaverčių mokymo įstaigų absolventai

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai arba studentai, privalantys atlikti stažuotę pagal studijų programą
Trukmė: 1–3 mėnesiai.
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Europos Komisija (Jungtinis tyrimų centras)

Bakalauro, magistro arba daktaro darbą rengiantys studentai

Paraiškas teikti gali: bakalauro, magistro arba daktaro darbą rašantys studentai.
Trukmė: 3–5 mėnesiai.
Vieta: Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Gelis (Belgija), Petenas (Nyderlandai) arba Sevilija (Ispanija).

Daugiau apie stažuotes Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre

Europos Parlamentas

Vidurinės mokyklos baigimo atestatą turintys studentai

Paraiškas teikti gali: asmenys, turintys vidurinės mokyklos baigimo atestatą, kurio pakanka būti priimtam į universitetą; pirmenybė teikiama tiems studentams, kurie stažuotę privalo atlikti per savo studijas.
Trukmė: 1–4 mėnesiai.

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Studijų vizitai

Paraiškas teikti gali: piliečiai, norintys studijuoti su Europos integracija susijusias temas.
Trukmė: iki 1 mėn.

Daugiau apie studijų vizitus Europos Parlamente

Europos Sąjungos Taryba

Universitetų studentai ir doktorantai

Paraiškas teikti gali: universitetų trečio, ketvirto arba penkto kurso studentai, kurie turi atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą arba atlikti tiriamąjį darbą diplominiam darbui ar daktaro disertacijai parengti
Trukmė: 2–5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Taryboje

Back to top