an tAontas Eorpach

Tréimhsí oiliúna do mhic léinn

Tréimhsí oiliúna do mhic léinn

An Banc Ceannais Eorpach

Mic léinn a bhfuil saineolas acu ar an eacnamaíocht, airgeadas, staidreamh, riarachán gnó, dlí, acmhainní daonna nó aistriúchán

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil bunchéim ar a laghad acu, mic léinn PhD san áireamh
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais Eorpaigh

Céimithe ollscoile a bhfuil a gcéad chéim san eacnamaíocht acu agus atá ag féachaint le clárú i gclár Máistreachta/Dochtúireachta san eacnamaíocht

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil a gcéad chéim san eacnamaíocht acu agus atá ag féachaint le clárú i gclár Máistreachta/Dochtúireachta san eacnamaíocht in ollscoil idirnáisiúnta mór le rá
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Ceannais Eorpaigh

An Coimisiún Eorpach (an tAirmheán Comhpháirteach Taighde)

Mic léinn bunchéime, Máistreachta nó PhD

Cé atá incháilithe: mic léinn atá i mbun bunchéime, Máistreachta nó PhD
Tréimhse: 3-5 mhí
Cén áit: Ispra (an Iodáil), Karlsruhe (an Ghearmáin), Geel (an Bheilg), Petten (an Ísiltír) nó Sevilla (an Spáinn)

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Céimithe ollscoile nó a gcomhionann

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile nó mic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa stáidéir
Tréimhse: 1-3 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Mic léinn ollscoile agus PhD

Cé atá incháilithe: mic léinn ón tríú, ceathrú nó cúigiú bliain ollscoile a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa staidéir nó mar thaighde tráchtais nó dochtúireachta
Tréimhse: 2-5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Dioplóma ollscoile nó ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad, Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid, Caidreamh Idirnáisiúnta/ Staidéar Dlí)
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Daltaí a bhfuil teastas meánscoile acu.

Cé atá incháilithe: daoine a bhfuil teastas meánscoile acu atá bailí chun áit a fháil san ollscoil; tugtar tosaíocht do mhic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi thréimhse oiliúna mar chuid dá gcúrsa staidéir
Tréimhse: 1-4 mhí

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Cuairteanna staidéir

Cé atá incháilithe: saoránaigh ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa
Tréimhse: 1 mhí ar a mhéad

Tuilleadh eolais faoi chuairteanna staidéir Pharlaimint na hEorpa

Back to top