Euroopan Unioni

Opiskelijaharjoittelu

Euroopan keskuspankki

Kauppatieteen, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöhallinnon tai kääntämisen opiskelijat

Kohderyhmä: opiskelijat, joilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto, mukaan lukien tohtorin tutkintoa valmistelevat
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikat: Frankfurt am Main

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissa

Alemman kauppatieteiden korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka aikovat jatkaa kohti ylempää/tohtorin tutkintoa talouden alalla

Kohderyhmä: alemman kauppatieteiden korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka aikovat jatkaa kohti ylempää/tohtorin tutkintoa talouden alalla jossakin johtavassa kansainvälisessä korkeakoulussa
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikat: Frankfurt am Main

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissa

Euroopan komissio – Yhteinen tutkimuskeskus

Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa suorittavat

Kohderyhmä: opiskelijat, jotka valmistautuvat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa varten
Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Geel (Belgia), Petten (Hollanti) tai Sevilla (Espanja)

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Yhteisessä tutkimuskeskuksessa

Euroopan parlamentti

Opiskelijat, joilla on keskiasteen tutkinto

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakouluopintoihin oikeuttavaa keskiasteen tutkintoa vastaava tutkinto; etusijalle asetetaan opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu harjoittelu
Harjoittelun kesto: 1–4 kuukautta

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Opintokäynnit

Kohderyhmä: kansalaiset, jotka haluavat laajentaa tietojaan Euroopan yhdentymiseen liittyvistä aiheista
Harjoittelun kesto: enintään 1 kuukausi

Lisätietoa opintokäynneistä Euroopan parlamentissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakoulun opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulutason tutkinnon tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tunnustetun korkeakoulutasoisen tutkinnon tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / budjetti, kirjanpito / hallinto, henkilöstöresurssit / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet/ oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan unionin neuvosto

Korkeakoulujen opiskelijat ja tohtorin tutkintoa suorittavat

Kohderyhmä: korkeakoulun 3., 4. tai 5. vuosikurssin opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu tai tutkimus lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten
Harjoittelun kesto: 2–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin neuvostossa

Back to top