Euroopa Liit

Praktikavõimalused üliõpilastele

Praktikavõimalused üliõpilastele

Euroopa Keskpank

Majandusele, rahandusele, statistikale, ärijuhtimisele, õigusteadusele, inimressurssidele ja kirjalikule tõlkele spetsialiseerunud üliõpilased

Kes võivad taotleda: vähemalt bakalaureusekraadi omavad üliõpilased (sh doktoriõppe üliõpilased)
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohta

Ülikoolilõpetanud, kes on omandanud bakalaureusekraadi majandusalal ning kavatsevad jätkata õpinguid magistri- või doktoriõppes

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on omandanud bakalaureusekraadi majandusalal ning kavatsevad jätkata majandusõpinguid magistri- või doktoriõppes mõnes juhtivas rahvusvahelises ülikoolis
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Komisjon (Teadusuuringute Ühiskeskus)

Bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilased

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes valmistavad ette bakalaureuse-, magistri- või doktoritööd
Kestus: 3–5 kuud
Kus: Ispras (Itaalia), Karlsruhes (Saksamaa), Geelis (Belgia), Pettenis (Madalmaad) või Sevillas (Hispaania)

Lisateave Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine / eelarve, raamatupidamine / haldus, inimressursid / tõlkimine / kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Nõukogu

Üliõpilased ja doktoriõppe üliõpilased

Kes võivad taotleda: kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika või tegema uurimistööd väitekirja või doktoritöö jaoks
Kestus: 2–5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Liidu Nõukogu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ülikoolilõpetanud või samaväärse taseme omandanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud või üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika
Kestus: 1–3 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Parlament

Keskkooli lõputunnistusega üliõpilased

Kes võivad taotleda: isikud, kellel on ülikooli sisseastumiseks vajalikul tasemel keskkooli lõputunnistus; eelis antakse üliõpilastele, kes peavad oma õpingute raames läbima praktika
Kestus: 1–4 kuud

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Õppekülastused

Kes võivad taotleda: kodanikud, kes tahavad uurida Euroopa integratsiooniga seotud valdkondi
Kestus: kuni 1 kuu

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate õppekülastuste kohta

Back to top