Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρακτική άσκηση για φοιτητές

Πρακτική άσκηση για φοιτητές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινό Κέντρο Ερευνών)

Προπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
Διάρκεια: 3-5 μήνες
Πού: Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) ή Σεβίλλη (Ισπανία)

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Φοιτητές που ειδικεύονται στα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τη στατιστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα νομικά, τους ανθρώπινους πόρους και τη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: οι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου τουλάχιστον επιπέδου Bachelor, καθώς και οι φοιτητές διδακτορικού επιπέδου
Διάρκεια: 3-12 μήνες
Πού: Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main)

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πτυχιούχοι οικονομικών που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και προτίθενται να εγγραφούν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master/PhD) στα οικονομικά

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στα οικονομικά και προτίθενται να εγγραφούν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master/PhD) στα οικονομικά σε πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους
Διάρκεια: 3-12 μήνες
Πού: Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main)

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ιδρύματος ισοδύναμου επιπέδου

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή φοιτητές πανεπιστημίου που οφείλουν να κάνουν άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους
Διάρκεια: 1-3 μήνες
Πού: Βρυξέλλες

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ή άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: όσοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις / Νομικά)
Διάρκεια: 5 μήνες το πολύ
Πού: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: όσοι έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· προτεραιότητα δίνεται στους νέους που οφείλουν να κάνουν άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους
Διάρκεια: 1-4 μήνες

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επισκέψεις μελέτης

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πολίτες που επιθυμούν να μελετήσουν θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ενοποίηση
Διάρκεια: 1 μήνας το πολύ

Περισσότερα για τις επισκέψεις μελέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανεπιστημιακοί και διδακτορικοί φοιτητές

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση: φοιτητές πανεπιστημίου στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών, οι οποίοι πρέπει να κάνουν υποχρεωτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους ή έρευνα για διπλωματική εργασία ή διδακτορικό
Διάρκεια: 2-5 μήνες
Πού: Βρυξέλλες

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Back to top