Europæiske Union

Praktikophold for studerende

Praktikophold for studerende

Den Europæiske Centralbank

Studerende med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? Studerende med minimum en bachelorgrad, også ph.d.-studerende
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske Centralbank

Universitetsstuderende, som har gennemført deres første universitetsgrad i økonomi, og som ønsker at tage en master eller ph.d. i økonomi

Hvem kan søge? Universitetsstuderende, som har gennemført deres første universitetsgrad i økonomi, og som ønsker at tage en master eller ph.d. i økonomi på et førende internationalt universitet
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende med enten en anderkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Universitetsuddannede eller personer med en uddannelse på tilsvarende niveau

Hvem kan søge? Universitetsuddannede eller universitetsstuderende, der skal gennemføre en obligatorisk praktik som led i deres uddannelse
Varighed: 1-3 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Europa-Kommissionen (Det Fælles Forskningscenter)

Bachelor-, master- eller ph.d.-studerende

Hvem kan søge? Studerende, der forbereder bachelorprojekt, speciale eller ph.d.-afhandling
Varighed: 3-5 måneder
Hvor: Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Holland) eller Sevilla (Spanien)

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter

Europa-Parlamentet

Studerende med en gymnasial uddannelse

Hvem kan søge? Personer med en gymnasial uddannelse, der er adgangsgivende til universitetet; der gives førsteprioritet til studerende, der skal gennemføre et praktikforløb som led i deres uddannelse
Varighed: 1-4 måneder

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Studiebesøg

Hvem kan søge? Borgere, der ønsker at studere europæisk integration
Varighed: højst 1 måned

Mere om studiebesøg i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Universitets- og ph.d.-studerende

Hvem kan søge: universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, der skal gennemføre en obligatorisk praktik som led i deres uddannelse eller udføre forskning til et speciale eller doktorat
Varighed: 2-5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Back to top