Evropská unie

Stáže pro studenty

Evropská centrální banka

Studenti ekonomie, financí, statistiky, podnikového řízení, práva, personalistiky nebo překladatelství

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně bakalářského studia, včetně doktorandů
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální banky

Absolventi vysokých škol, kteří dokončili první stupeň studia v oboru ekonomie a chtějí se zapsat na magisterské či doktorandské studium ekonomie

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří dokončili první stupeň studia v oboru ekonomie a chtějí se zapsat na magisterské či doktorandské studium ekonomie na některé z předních mezinárodních univerzit.
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální banky

Evropská komise – Společné výzkumné středisko

Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia

Kdo může podat přihlášku: studenti, kteří píší bakalářskou, diplomovou nebo doktorandskou práci
Doba trvání: 3–5 měsíců
Místo konání stáže: italská Ispra, německé Karlsruhe, belgický Geel, nizozemský Petten nebo španělská Sevilla

Další informace o stážích ve Společném výzkumném středisku Evropské komise stáže

Evropský hospodářský a sociální výbor

Absolventi univerzitních nebo neuniverzitních vysokých škol

Kdo může podat přihlášku: absolventi nebo studenti vysokoškolského studia, kteří mají v rámci studia předepsanou stáž nebo praxi.
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích u Evropského hospodářského a sociálního výboru

Evropský parlament

Studijní pobyty

Kdo může podat přihlášku: občané, kteří chtějí studovat problematiku evropské integrace.
Doba trvání stáže: maximálně 1 měsíc

Další informace o stážích u Evropského parlamentu

Evropský účetní dvůr

Studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit/rozpočet, účetnictví/správa, lidské zdroje, překladatelství/komunikace, mezinárodní vztahy/právo)
Doba trvání: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Rada Evropské unie

Vysokoškolští studenti a doktorandi

Kdo může podat přihlášku: studenti třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku vysokoškolského studia, kteří mají v rámci studia povinnou praxi nebo musí provést výzkum v rámci své diplomové či doktorandské práce
Doba trvání stáže: 2-5 měsíců
Místo konání stáže Brusel

Další informace o stážích v Radě Evropské unie

Back to top