Европейски съюз

Стажове за студенти

Стажове за студенти

Европейска комисия (Съвместен изследователски център)

Студенти с бакалавърска, магистърска или докторска степен

Кой може да кандидатства: студенти, които работят върху бакалавърска теза, магистърска теза или дисертация
Продължителност: 3 — 5 месеца
Къде: Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Гел (Белгия), Петен (Нидерландия) или Севиля (Испания)

Повече за стажовете в Съвместния изследователски център към Европейската комисия

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Студенти по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: студенти с най-малко бакалавърска степен, включително докторанти
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика

Кой може да кандидатства: бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика в някой от водещите университети в света
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Европейски икономически и социален комитет

Лица с висше или еквивалентно образование

Кой може да кандидатства: висшисти или студенти, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 3 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитет

Европейски парламент

Учебни посещения

Кой може да кандидатства: граждани, които желаят да задълбочат познанията си по теми, свързани с европейската интеграция
Продължителност: максимум 1 месец

Повече за учебните посещения в Европейския парламент

Съвет на Европейския съюз

Студенти и докторанти

Кой може да кандидатства: студенти в трета, четвърта или пета година от своята програма на обучение, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своята образователна степен или да извършат изследване за написването на теза или дисертация
Продължителност: 2—5 месеца
Къде Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюз

Back to top