Европейски съюз

Стажове за студенти

Стажове за студенти

Европейска комисия (Съвместен изследователски център)

Студенти с бакалавърска, магистърска или докторска степен

Кой може да кандидатства: студенти, които работят върху бакалавърска теза, магистърска теза или дисертация
Продължителност: 3 — 5 месеца
Къде: Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Гел (Белгия), Петен (Нидерландия) или Севиля (Испания)

Повече за стажовете в Съвместния изследователски център към Европейската комисия

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Студенти по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: студенти с най-малко бакалавърска степен, включително докторанти
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика

Кой може да кандидатства: бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика в някой от водещите университети в света
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Европейски икономически и социален комитет

Лица с висше или еквивалентно образование

Кой може да кандидатства: висшисти или студенти, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 3 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитет

Европейски парламент

Лица с диплома за завършено средно образование

Кой може да кандидатства: лица със завършено средно образование, което им дава право да учат в университет. С предимство се ползват студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение.
Продължителност: 1 — 4 месеца

Повече за стажовете в Европейския парламент

Учебни посещения

Кой може да кандидатства: граждани, които желаят да задълбочат познанията си по теми, свързани с европейската интеграция
Продължителност: максимум 1 месец

Повече за учебните посещения в Европейския парламент

Съвет на Европейския съюз

Студенти в трети, четвърти или пети курс

Кой може да кандидатства: студенти в трети, четвърти или пети курс, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 5 месеца
Къде Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюз

Back to top