Europeiska Unionen

Praktik för översättare och tolkar

Praktik för översättare och tolkar

EU-domstolen

Nyutexaminerade konferenstolkar

Vem kan söka? Nyutexaminerade konferenstolkar med examen i konferenstolkning
Hur lång är praktiken? 10–12 veckor
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid EU-domstolen

EU-kommissionen

Översättningsstuderande

Vem kan söka? Du som har avslutat grundnivån på universitet eller högskola och som kan översätta till ditt huvudspråk från två officiella EU-språk (ett av språken måste vara franska, engelska eller tyska)
Hur lång är praktiken? 5 månader
Var? Luxemburg eller Bryssel

Läs mer om praktik vid kommissionen

Europaparlamentet

Högskoleutbildade som behärskar minst tre av EU:s officiella språk

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade med perfekta kunskaper i ett officiellt språk i ett EU- eller kandidatland och mycket goda kunskaper i två andra officiella EU-språk
Hur lång är praktiken? 5 månader (kan i undantagsfall förlängas med högst 3 månader)
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Högskoleutbildade inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola
Hur lång är praktiken? 3–12 månader
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbanken

Europeiska revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik)
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Ministerrådet

Högskoleutbildade inom översättning

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller medborgare i ett kandidatland som har undertecknat ett anslutningsfördrag och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola
Hur lång är praktiken? 5 månader
Var? Bryssel

Översättningsstuderande och doktorander

Vem kan söka? Du som läser tredje, fjärde eller femte året på universitet eller högskola och måste göra praktik under utbildningen eller håller på att skriva en uppsats eller avhandling
Hur lång är praktiken? 2–5 månader
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid rådet

Back to top