Europeiska Unionen

Praktik för översättare och tolkar

Praktik för översättare och tolkar

EU-domstolen

Nyutexaminerade konferenstolkar

Vem kan söka? Nyutexaminerade konferenstolkar med examen i konferenstolkning.
Hur lång är praktiken? 10–12 veckor.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid EU-domstolen

EU-kommissionen

Översättningsstuderande

Vem kan söka? Du som har avslutat grundnivån på universitet eller högskola och som kan översätta till ditt huvudspråk från två officiella EU-språk (ett av språken måste vara franska, engelska eller tyska).
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Luxemburg eller Bryssel.

Läs mer om praktik vid EU-kommissionen

Europaparlamentet

Högskoleutbildade som behärskar minst tre av EU:s officiella språk

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade med perfekta kunskaper i ett officiellt språk i ett EU- eller kandidatland och mycket goda kunskaper i två andra officiella EU-språk.
Hur lång är praktiken? 3 månader (kan i undantagsfall förlängas med högst 3 månader).
Var? Luxemburg

Högskolestuderande som behärskar minst tre av EU:s officiella språk

Vem kan söka? Universitets- och högskolestuderande som måste göra praktik under sin utbildning och som har perfekta kunskaper i ett officiellt språk i ett EU- eller kandidatland och mycket goda kunskaper i två andra officiella EU-språk.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader (kan i undantagsfall förlängas med högst 3 månader).
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Högskoleutbildade inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbanken

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Back to top