Evropska unija

Pripravništvo za jezikoslovce

Pripravništvo za jezikoslovce

Evropska centralna banka

Univerzitetni diplomanti z diplomo iz ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih študij in prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati iz države EU ali države, uradne kandidatke za pristop, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo.
Trajanje pripravništva: 3–12 mesecev.
Kraj: Frankfurt na Majni.

Pripravništvo na Evropski centralni banki

Evropska komisija

Študenti univerzitetne smeri prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati, ki so končali prvo stopnjo univerzitetnega študija in znajo prevajati v svoj prvi jezik iz dveh uradnih jezikov EU (od katerih je eden francoščina, angleščina ali nemščina).
Trajanje pripravništva: 5 mesecev.
Kraj: Luxembourg, Bruselj.

Pripravništvo na Evropski komisiji

Evropski parlament

Univerzitetni diplomanti z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke in temeljito poznajo dva druga uradna jezika EU.
Trajanje pripravništva: 3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg.

Praksa za študente z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: študenti, ki morajo opraviti prakso kot obvezni del študijskega programa in ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke ter temeljito poznajo dva druga uradna jezika EU.
Trajanje prakse: 1–3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Evropsko računsko sodišče

Univerzitetna diploma ali najmanj štirje opravljeni semestri univerzitetne študijske smeri, ki je v interesu Računskega sodišča

Kdo se lahko prijavi: študenti s priznano univerzitetno diplomo ali končanimi štirimi semestri univerzitetne študijske smeri, ki je v interesu Računskega sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/uprava, kadrovske študije/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi/pravo).
Trajanje pripravništva: največ 5 mesecev.
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo na Računskem sodišču

Sodišče Evropske unije

Konferenčni tolmači začetniki (z diplomo)

Kdo se lahko prijavi: konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja.
Trajanje pripravništva: 10–12 tednov.
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo na Sodišču Evropske unije

Back to top