Evropska unija

Pripravništvo za jezikoslovce

Pripravništvo za jezikoslovce

Evropska centralna banka

Univerzitetni diplomanti s področja ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih zadev, prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati iz države EU ali države, uradne kandidatke za pristop, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo
Trajanje: 3-12 mesecev
Kraj: Frankfurt am Main

Pripravništvo v Evropski centralni banki

Evropska komisija

Univerzitetni študenti prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati, ki so končali prvo stopnjo univerzitetnega študija in znajo prevajati v svoj prvi jezik iz dveh uradnih jezikov EU (od katerih je eden francoščina, angleščina ali nemščina).
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Luxembourg, Bruselj

Več o pripravništvu pri Evropski komisiji

Evropski parlament

Univerzitetni diplomanti z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke in temeljito znajo dva druga uradna jezika EU
Trajanje: 3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg

Praksa za študente z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: študenti, ki morajo opraviti prakso kot obvezni del študijskega programa in ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke ter temeljito znajo dva druga uradna jezika EU
Trajanje: 1–3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg

Več o pripravništvu v Evropskem parlamentu

Evropsko računsko sodišče

Univerzitetni diplomanti ali študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča

Kdo se lahko prijavi: diplomanti s priznano univerzitetno izobrazbo in študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/upravne zadeve, kadrovske zadeve/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi in pravo)
Trajanje: največ 5 mesecev
Kraj: Luxembourg

Več o pripravništvu na Evropskem računskem sodišču

Sodišče Evropske unije

Konferenčni tolmači začetniki

Kdo se lahko prijavi: konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja
Trajanje: 10–12 tednov
Kraj: Luxembourg

Več o pripravništvu na Sodišču Evropske unije

Svet Evropske unije

Univerzitetni diplomanti s področja prevajanja

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in državljani držav kandidatk, ki so že podpisale pogodbo o pristopu; kandidati morajo imeti končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in diplomo
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Univerzitetni in doktorski študenti prevajanja

Kdo se lahko prijavi: študenti tretjega, četrtega ali petega letnika univerze, ki morajo opraviti obvezno prakso kot del študija ali raziskavo za diplomsko/magistrsko nalogo ali doktorat
Trajanje: 2–5 mesecev
Kraj: Bruselj

Več o pripravništvu v Svetu Evropske unije

Back to top