Európska únia

Stáže pre lingvistov

Stáže pre lingvistov

Európska centrálna banka

Absolventi VŠ v odbore ekonómia, financie, štatistika, podnikové riadenie, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto sa môže prihlásiť: uchádzači z členského štátu EÚ alebo z krajiny, ktorá je oficiálnou kandidátskou krajinou, ak absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 3 – 12 mesiacov
Miesto: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej banke

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokých škôl alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto sa môže prihlásiť: absolventi s uznávaným vysokoškolským diplomom alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/administratíva, ľudské zdroje/preklad/komunikácia, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Miesto: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Európskom dvore audítorov

Európska komisia

Študenti VŠ v odbore preklad

Kto sa môže prihlásiť: uchádzači, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia a ktorí sú schopní prekladať do svojho hlavného jazyka z dvoch úradných jazykov EÚ (jedným z nich musí byť francúzština, angličtina alebo nemčina)
Trvanie: 5 mesiacov
Miesto: Luxemburg, Brusel

Viac informácií o stážach v Európskej komisii

Európsky parlament

Absolventi VŠ so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto sa môže prihlásiť: absolventi VŠ s vynikajúcou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnou znalosťou dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené najviac o 3 mesiace)
Miesto: Luxemburg

Stáže pre študentov so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto sa môže prihlásiť: študenti, pre ktorých je stáž povinná súčasť štúdia a ktorí majú vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 1 – 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené najviac o 3 mesiace)
Miesto: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Rada Európskej únie

Absolventi vysokých škôl v odbore preklad

Kto sa môže prihlásiť: všetci občania EÚ a občania kandidátskych krajín, ktoré už podpísali zmluvu o pristúpení; všetci uchádzači musia mať absolvovaný minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a dosiahnutý plnohodnotný titul
Trvanie: 5 mesiacov
Miesto: Brusel

Vysokoškolskí študenti a študenti doktorandského štúdia v odbore preklad

Kto sa môže prihlásiť: študenti vysokých škôl v treťom, štvrtom alebo piatom ročníku, ktorí musia absolvovať stáž ako povinnú súčasť štúdia alebo uskutočniť výskumnú činnosť v súvislosti s diplomovou alebo doktorandskou prácou
Trvanie: 2 – 5 mesiacov
Miesto: Brusel

Viac o stážach v Rade Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Čerství absolventi VŠ v odbore konferenčné tlmočníctvo

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi VŠ v odbore konferenčné tlmočníctvo
Trvanie: 10 – 12 týždňov
Miesto: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie

Back to top