Európska únia

Stáže pre lingvistov

Stáže pre lingvistov

Európska centrálna banka

Absolventi VŠ v odbore ekonómia, financie, štatistika, podnikové riadenie, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: uchádzači z členského štátu EÚ alebo z krajiny, ktorá je oficiálnou kandidátskou krajinou, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia a získať plnohodnotný titul
Trvanie: 3 – 12 mesiacov
Kde: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej banke

Európska komisia

Študenti VŠ v odbore preklad

Kto môže podať prihlášku: záujemcovia, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia a ktorí sú schopní prekladať do svojho hlavného jazyka z dvoch úradných jazykov EÚ (jedným z nich musí byť francúzština, angličtina alebo nemčina)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Luxemburg, Brusel

Viac informácií o stážach v Európskej komisii

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokých škôl alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: absolventi s vysokoškolským diplomom alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/administratíva, ľudské zdroje/preklad/komunikácie, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky parlament

Absolventi VŠ so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ s vynikajúcou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnou znalosťou dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené o maximálne 3 mesiace)
Kde: Luxemburg

Stáže pre študentov so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto môže podať prihlášku: študenti, pre ktorých je stáž povinná súčasť štúdia a ktorí majú vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 1 – 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené o maximálne 3 mesiace)
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Súdny dvor Európskej únie

Čerství absolventi VŠ v odbore konferenčného tlmočníctva

Kto môže podať prihlášku: čerství absolventi VŠ v odbore konferenčného tlmočníctva
Trvanie: 10 – 12 týždňov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie

Back to top