Uniunea Europeană

Stagii pentru lingviști

Stagii pentru lingviști

Banca Centrală Europeană

Absolvenți de studii universitare în economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traducere

Candidați eligibili: persoane dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară candidată la aderare, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii universitare obținând diploma aferentă
Durata: 3-12 luni
Unde: Frankfurt pe Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală Europeană

Comisia Europeană

Studenți la traduceri

Candidați eligibili: absolvenți ai primului ciclu de studii universitare care sunt în măsură să traducă din două limbi oficiale ale UE (dintre care una trebuie să fie franceza, engleza sau germana) în limba lor principală
Durata: 5 luni
Unde: Luxemburg, Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comisia Europeană

Consiliul Uniunii Europene

Absolvenți de studii universitare de traducere

Candidați eligibili: toți cetățenii din statele membre și din țările candidate care au semnat deja un tratat de aderare, cu condiția să fi absolvit cel puțin primul ciclu de studii universitare obținând diploma aferentă
Durata: 5 luni
Unde: Bruxelles

Studenți și doctoranzi care se specializează în traducere

Candidați eligibili: Studenți în anul trei, patru sau cinci care trebuie să urmeze o perioadă obligatorie de formare ca parte din studii sau să efectueze cercetări pentru o lucrare de disertație sau de doctorat
Durata: 2-5 luni
Unde: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Consiliul Uniunii Europene

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Titulari ai unei diplome de nivel universitar sau studenți care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: studenți care fie sunt titulari ai unei diplome de nivel universitar, fie au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniul relevant pentru Curtea de Conturi (audit/buget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: cel mult 5 luni
Unde: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Interpreți de conferință la început de carieră

Candidați eligibili: tineri absolvenți de studii universitare în interpretare de conferințe
Durata: 10-12 săptămâni
Unde: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Parlamentul European

Absolvenți de studii universitare care cunosc cel puțin trei limbi oficiale ale UE

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare care stăpânesc la perfecție una din limbile oficiale ale UE sau ale unei țări candidate și cunosc bine alte două limbi oficiale ale UE
Durata: 5 luni
Unde: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Back to top