European Union website, the official EU website

Staże dla tłumaczy

Staże dla tłumaczy

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych na kierunkach ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Centralnym

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci studiów wyższych lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska

Studenci uczelni wyższych specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg, Bruksela

Więcej na temat staży w Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 1–3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Młodzi tłumacze konferencyjni

Kto może się ubiegać? Młodzi absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych
Czas trwania: 10–12 tygodni
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej