Europese Unie

Stages voor vertalers en tolken

Stages voor vertalers en tolken

Europese Centrale Bank

Universitair afgestudeerden in de economie, financiële wetenschappen, statistiek, bedrijfsadministratie, rechten, human resources of vertaling

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit een EU-land of officiële kandidaat-lidstaat die minstens de eerste fase van het universitair onderwijs hebben afgesloten met een volwaardig diploma
Hoe lang? 3-12 maanden
Waar? Frankfurt am Main

Meer over stages bij de Europese Centrale Bank

Europese Commissie

Universiteitsstudenten met een specialisatie vertalen

Voor wie? Studenten die minstens de eerste fase van hun universitaire studie hebben afgerond en uit ten minste twee officiële talen (waaronder in ieder geval Frans, Engels of Duits) naar hun hoofdtaal kunnen vertalen
Hoe lang? 5 maanden
Waar? Luxemburg of Brussel

Meer over stages bij de Europese Commissie

Europees Parlement

Universitair afgestudeerden met kennis van ten minste drie officiële EU-talen

Voor wie? Universitair afgestudeerden met een perfecte kennis van een van de officiële talen van de EU of van een kandidaat-lidstaat en een grondige kennis van ten minste twee andere officiële EU-talen
Hoe lang? 3 maanden (in uitzonderlijke gevallen te verlengen met drie maanden)
Waar? Luxemburg

Stages voor studenten met kennis van ten minste drie officiële EU-talen

Voor wie? Studenten die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen en over een perfecte kennis beschikken van een van de officiële talen van de EU of van een kandidaat-lidstaat en over een grondige kennis van ten minste twee andere officiële EU-talen
Hoe lang? 1-3 maanden (in uitzonderlijke gevallen te verlengen met drie maanden)
Waar? Luxemburg

Meer over stages bij het Europees Parlement

Europese Rekenkamer

Iedereen met minstens vier semesters universitaire studie in een relevante richting

Voor wie? Universitair afgestudeerden en universiteitsstudenten die al minstens vier semesters een voor de Rekenkamer relevante studie volgen (financiële controle, begroting en accountancy, administratie en personeel, vertaling, communicatie en internationale betrekkingen, rechten)
Hoe lang? Maximaal 5 maanden
Waar? Luxemburg

Meer over stages bij de Europese Rekenkamer

Hof van Justitie van de Europese Unie

Pas afgestudeerde conferentietolken

Voor wie? Pas afgestudeerde conferentietolken
Hoe lang? 10-12 weken
Waar? Luxemburg

Meer over stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie

Universitair afgestudeerde vertalers

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit een EU-land of uit een land dat het EU-toetredingsverdrag heeft getekend. Belangstellenden moeten minstens de eerste fase van het universitair onderwijs hebben afgesloten met een volwaardig diploma.
Hoe lang? 5 maanden
Waar? Brussel

Universiteitsstudenten en promovendi met een specialisatie vertalen

Voor wie? Derde-, vierde- of vijfdejaars universiteitsstudenten die in het kader van hun studie stage moeten lopen of onderzoek moeten doen voor een masterproef of doctoraat.
Hoe lang? 2-5 maanden
Waar? Brussel

Meer over stages bij de Raad van de Europese Unie

Back to top