Unjoni Ewrope

Apprendistati għal-lingwisti

Apprendistati għal-lingwisti

Bank Ċentrali Ewropew

Studenti bi speċjalizzazzjoni fl-ekonomija, il-finanzi, l-istatistika, l-amministrazzjoni tan-negozju, il-liġi, ir-riżorsi umani u t-traduzzjoni

Min jista’ japplika: kandidati minn pajjiż membru tal-UE jew minn pajjiż li hu kandidat uffiċjali għall-adeżjoni, li lestaw tal-inqas l-ewwel ċiklu ta' studji universitarji tagħhom u kisbu lawrja sħiħa
Tul: 3-12-il xahar
Fejn: Frankfurt am Main

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Bank Ċentrali Ewropew

Kummissjoni Ewropea

Studenti universitarji li jispeċjalizzaw fit-traduzzjoni

Min jista’ japplika: kandidati li lestew l-ewwel ċiklu tal-istudji universitarji u kapaċi jittraduċu fil-lingwa prinċipali tagħhom minn żewġ lingwi uffiċjali tal-UE (waħda minnhom trid tkun il-Franċiż, l-Ingliż jew il-Ġermaniż)
Tul: 5 xhur
Fejn: il-Lussemburgu, Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kummissjoni Ewropea

Parlament Ewropew

Gradwati universitarji b'għarfien tal-inqas tliet ilsna uffiċjali tal-UE

Min jista’ japplika: gradwati universitarji li għandhom għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE jew waħda mil-lingwi uffiċjali ta' pajjiż kandidat u għarfien tajjeb ta' żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-UE
Tul: 3 xhur (jistgħu jiġi estiżi b’eċċezzjoni għal perjodu massimu ta’ 3 xhur)
Fejn: Il-Lussemburgu

Studenti universitarji b'għarfien tal-inqas ta' tliet ilsna uffiċjali tal-UE

Min jista’ japplika: studenti li huma meħtieġa jagħmlu apprendistat bħala parti mill-kors ta' studju tagħhom u li għandhom għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE jew waħda mil-lingwi uffiċjali ta' pajjiż kandidat u għarfien tajjeb ta' żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-UE.
Tul: 1-3 xhur (jistgħu jiġu estiżi b’eċċezzjoni għal perjodu massimu ta’ 3 xhur)
Fejn: Il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Parlament Ewropew

Qorti Ewropea tal-Awdituri

Lawrja ta' livell universitarju jew tal-inqas erba' semestri ta' studji universitarji f'qasam ta' interess għall-Qorti

Min jista’ japplika: Studenti universitarji li kisbu lawrja universitarja rikonoxxuta jew li spiċċaw tal-inqas erba’ semestri ta’ studji universitarji f’qasam ta’ interess għall-Qorti (Verifika / Baġit, Kontabilità / Amministrazzjoni, riżorsi umani / Traduzzjoni / Komunikazzjoni, relazzjonijiet internazzjonali / Liġi)
Tul: massimu ta' 5 xhur
Fejn: Il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Interpreti tal-konferenzi li għadhom kif ikkwalifikaw

Min jista’ japplika: interpreti tal-konferenza li għadhom kif ġabu diploma fl-interpretazzjoni tal-konferenzi
Tul: minn 10 sa 12-il ġimgħa
Fejn: Il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Back to top