Eiropas Savienība

Prakse lingvistiem

Eiropas Centrālā banka

Augstskolu beidzēji, kas specializējušies ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, cilvēkresursu vadībā vai tulkošanā

Kas var pieteikties: kandidāti no ES dalībvalstīm vai valsts, kas ir oficiāla kandidātvalsts un gatavojas iestāties ES, kuri beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Vairāk par praksi Eiropas Centrālajā bankā

Eiropas Komisija

Studenti, kas specializējušies rakstiskajā tulkošanā

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu un spēj rakstiski tulkot dzimtajā valodā no divām ES oficiālajām valodām (no kurām vienai jābūt franču, angļu vai vācu valodai)
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Luksemburgā, Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Komisijā

Eiropas Parlaments

Augstskolu beidzēji, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kuri nevainojami pārvalda vienu no ES oficiālajām valodām vai vienu no kandidātvalstu oficiālajām valodām un ir ieguvuši pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas
Ilgums: 3 mēneši (izņēmuma kārtā var pagarināt par maksimums 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Studenti, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: studenti, kam ir jāiziet prakse saskaņā ar viņu mācību programmu un kuri nevainojami pārvalda vienu no ES oficiālajām valodām vai vienu no kandidātvalstu oficiālajām valodām un ir ieguvuši pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas
Ilgums: 1-3 mēneši (izņēmuma kārtā var pagarināt par maksimums 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Parlamentā

Eiropas Revīzijas palāta

Studenti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Tiesu interesējošām jomām

Kas var pieteikties: studenti, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātu interesējošām jomām (revīzija, budžets, uzskaite, pārvalde, cilvēkresursi, tulkošana, saziņa, starptautiskās attiecības, juridisprudence)
Ilgums: maksimums 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Revīzijas palātā

Eiropas Savienības Tiesa

Nesen diplomu saņēmuši konferenču tulki

Kas var pieteikties: diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas
Ilgums: 10-12 nedēļas
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Savienības tiesā

Back to top