Europos Sąjunga

Stažuotės vertėjams

Stažuotės vertėjams

Europos Audito Rūmai

Universitetinių studijų diplomas arba bent keturi semestrai universitetinių studijų Audito Rūmus dominančioje srityje

Paraiškas teikti gali: studentai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos, tarptautinių santykių, teisės) universitetinių studijų semestrus
Trukmė: iki 5 mėnesių
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių ar vertimo sričių universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali: kandidatai iš ES valstybių narių arba oficialių šalių kandidačių į narystę ES, baigę bent pirmosios pakopos universitetines studijas ir gavę diplomą.
Trukmė: 3–12 mėnesių
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame Banke

Europos Komisija

Vertimo raštu specializacijos universitetų studentai

Paraiškas teikti gali: pirmąją universitetinių studijų pakopą baigę ir galintys versti į savo pagrindinę kalbą iš dviejų oficialiųjų ES kalbų (viena iš jų turi būti prancūzų, anglų arba vokiečių) kandidatai
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Liuksemburgas, Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Komisijoje

Europos Parlamentas

Universitetų absolventai, mokantys bent tris oficialiąsias ES kalbas

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, puikiai mokantys kurią nors oficialiąją ES kalbą arba kurios nors šalies kandidatės oficialiąją kalbą ir labai gerai mokantys dar dvi oficialiąsias ES kalbas
Trukmė: 3 mėnesiai (išimtiniais atvejais gali būti pratęsta iki 3 mėn.)
Vieta: Liuksemburgas

Stažuotės studentams, mokantiems bent tris oficialiąsias ES kalbas

Paraiškas teikti gali: universitetų studentai, privalantys atlikti stažuotę pagal studijų programą ir puikiai mokantys kurią nors oficialiąją ES kalbą arba kurios nors šalies kandidatės oficialiąją kalbą ir labai gerai mokantys dar dvi oficialiąsias ES kalbas.
Trukmė: 1–3 mėnesiai (išimtiniais atvejais gali būti pratęsta iki 3 mėn.)
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Europos Sąjungos Taryba

Vertimo raštu specializacijos universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali: visi ES piliečiai ir šalių kandidačių, kurios jau pasirašė stojimo sutartį, piliečiai; visi paraiškų teikėjai turi būti baigę bent pirmą universitetinių studijų ciklą ir gavę diplomą
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Vertimo raštu specializacijos universitetų studentai ir doktorantai

Paraiškas teikti gali: universitetų trečio, ketvirto arba penkto kurso studentai, kurie turi atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą arba atlikti tiriamąjį darbą diplominiam darbui ar daktaro disertacijai parengti.
Trukmė: 2–5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Taryboje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Neseniai įgijusieji konferencijų vertėjo žodžiu kvalifikaciją

Paraiškas teikti gali: neseniai įgijusieji konferencijų vertėjo žodžiu diplomą
Trukmė: 10–12 savaičių
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Back to top