Európai Unió

Gyakornoki lehetőségek nyelvi szakemberek számára

Gyakornoki lehetőségek nyelvi szakemberek számára

Az Európai Unió Bírósága

Frissen végzett konferenciatolmácsok

Kik jelentkezhetnek? Szakirányú végzettséggel rendelkező, frissen végzett konferenciatolmácsok.
Időtartam: 10–12 hét
Helyszín: Luxembourg

További információk az Európai Unió Bíróságánál betölthető gyakornoki állásokról

Az Európai Unió Tanácsa

Fordítóképzést végzett, egyetemi végzettséggel rendelkező személyek

Kik jelentkezhetnek? EU-ország vagy csatlakozási szerződést már aláírt tagjelölt ország állampolgárai, akik az egyetemi tanulmányok legalább első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot diplomával tudják igazolni
Időtartam: 5 hónap
Helyszín: Brüsszel

Fordításra szakosodott felsőoktatási vagy PhD-hallgatók

Kik jelentkezhetnek? Olyan harmad-, negyed- vagy ötödéves egyetemi hallgatók, akiknek tanulmányaik részeként kötelező gyakorlaton kell részt venniük vagy akiknek szakdolgozatukhoz, illetve doktori értekezésükhöz kutatómunkát kell végezniük.
Időtartam: 2–5 hónap
Helyszín: Brüsszel

További információk az Európai Unió Tanácsánál betölthető gyakornoki állásokról

Európai Bizottság

Fordításra szakosodott felsőoktatási hallgatók

Kik jelentkezhetnek? Olyan személyek, akik elvégezték az egyetemi tanulmányok első ciklusát és képesek két hivatalos uniós nyelvről (amelyek közül az egyik a francia, az angol vagy a német) a fő nyelvükre fordítani.
Időtartam: 5 hónap
Helyszín: Luxembourg, Brüsszel

További információk az Európai Bizottságnál betölthető gyakornoki állásokról

Európai Központi Bank

Közgazdasági, pénzügyi, statisztikai, vállalatirányítási, jogi, humán erőforrási vagy fordítási területen egyetemi végzettséggel rendelkező személyek

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállamból vagy hivatalosan tagjelölt országból származó olyan személyek, akik az egyetemi tanulmányok legalább első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot diplomával tudják igazolni.
Időtartam: 3-12 hónap
Helyszín: Frankfurt am Main

További információk az Európai Központi Bankban betölthető gyakornoki állásokról

Európai Számvevőszék

Olyan személyek, akik egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi/főiskolai félévet elvégeztek a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén

Kik jelentkezhetnek? Olyan személyek, akik a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi/főiskolai félévet elvégeztek.
Időtartam: legfeljebb 5 hónap
Helyszín: Luxembourg

További információk az Európai Számvevőszéknél betölthető gyakornoki állásokról

Európai Parlament

Legalább három hivatalos uniós nyelvet ismerő, egyetemi végzettséggel rendelkező személyek

Kik jelentkezhetnek? Egyetemi végzettséggel rendelkező személyek, akik tökéletesen ismerik az Unió vagy a tagjelölt országok egyik hivatalos nyelvét és alaposan ismerik az Unió két másik hivatalos nyelvét.
Időtartam: 3 hónap (kivételes esetekben legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbítható)
Helyszín: Luxembourg

Szakmai gyakorlati lehetőségek legalább három uniós hivatalos nyelvet ismerő felsőoktatási hallgatók számára

Kik jelentkezhetnek? Olyan hallgatók, akiknek tanulmányaik részeként szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, és tökéletesen ismerik az Unió vagy a tagjelölt országok egyik hivatalos nyelvét, valamint alaposan ismerik az Unió két másik hivatalos nyelvét.
Időtartam: 1–3 hónap (kivételes esetekben legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbítható)
Helyszín: Luxembourg

További információk az Európai Parlamentnél betölthető gyakornoki állásokról

Back to top