European Union website, the official EU website

Staž za lingviste


Europska komisija

Sveučilišni studenti koji se specijaliziraju za pismeno prevođenje

Tko se može prijaviti: kandidati koji su završili prvu razinu sveučilišnog studija i prevode na svoj glavni jezik s dva službena jezika EU-a (od kojih jedan mora biti francuski, engleski ili njemački)
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Luxembourg, Bruxelles

Više o stažu u Europskoj komisiji

Europska središnja banka

Sveučilišni diplomanti u području ekonomije, financija, statistike, poslovne ekonomije, prava, ljudskih resursa ili prevođenja

Tko se može prijaviti: kandidati iz država članica ili država kandidatkinja koji su završili barem prvu razinu sveučilišnog studija i stekli punu diplomu
Trajanje: 3 – 12 mjeseci
Gdje: Frankfurt na Majni

Više o stažu u Europskoj središnjoj banci

Europski parlament

Sveučililšni diplomanti koji znaju najmanje tri službena jezika EU-a

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti koji savršeno vladaju jednim službenim jezikom EU-a ili službenim jezikom zemlje kandidatkinje i izvrsno poznaju još dva službena jezika EU-a
Trajanje: 3 mjeseca (iznimno se može produžiti za najviše 3 mjeseca)
Gdje: Luxembourg

Mogućnosti staža za studente koji znaju najmanje tri službena jezika EU-a

Tko se može prijaviti: studenti koji moraju odraditi staž u okviru studija i savršeno vladaju jednim službenim jezikom EU-a ili službenim jezikom države kandidatkinje i izvrsno poznaju još dva službena jezika EU-a
Trajanje: 1 – 3 mjeseca (iznimno se može produžiti za najviše 3 mjeseca)
Gdje: Luxembourg

Više o stažu u Europskom parlamentu

Europski revizorski sud

Diploma sveučilišne razine ili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u području koje je Sudu predmet interesa

Tko se može prijaviti: studenti koji imaju priznatu diplomu sveučilišne razine ili su završili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u području koje je Sudu predmet interesa (revizija / proračun, računovodstvo / uprava, ljudski resursi / prevođenje / komunikacije, međunarodni odnosi / pravo)
Trajanje: najviše 5 mjeseci
Gdje: Luxembourg

Više o stažu na Europskom revizorskom sudu

Sud Europske unije

Konferencijski prevoditelji koji su nedavno diplomirali

Tko se može prijaviti: konferencijski prevoditelji koji su nedavno završili studij konferencijskog prevođenja
Trajanje: 10 – 12 tjedana
Gdje: Luxembourg

Više o stažu na Sudu Europske unije