an tAontas Eorpach

Tréimhsí oiliúna do theangeolaithe

Tréimhsí oiliúna do theangeolaithe

An Banc Ceannais Eorpach

Céimithe ollscoile le céim san eacnamaíocht, airgeadas, staidreamh, riarachán gnó, dlí, acmhainní daonna nó aistriúchán

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: iarrthóirí ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar aontachas, a bhfuil ar a laghad cúrsa iomlán ollscoile críochnaithe acu agus céim bainte amach dá bharr
Tréimhse: 3-12 mhí
Áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais Eorpaigh

An Coimisiún Eorpach

Mic léinn ollscoile atá i mbun staidéir ar an aistriúchán

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: iarrthóirí a bhfuil ar a laghad cúrsa iomlán ollscoile críochnaithe acu agus céim bainte amach dá bharr agus atá in ann aistriú go dtí a bpríomhtheanga ó dhá theanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh (agus Béarla, Fraincis nó Gearmáinis ar cheann acu sin)
Tréimhse: 5 mhí
Áit: Lucsamburg, an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Choimisiúin Eorpaigh

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Céimithe ollscoile le céim san aistriúchán

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: náisiúnaigh uile an Aontais Eorpaigh agus náisiúnaigh ó na tíortha is iarrthóirí sin a bhfuil conradh aontachais sínithe acu; ba cheart go mbeadh ar a laghad cúrsa iomlán ollscoile críochnaithe ag gach iarrthóir agus céim bainte amach dá bharr
Tréimhse: 5 mhí
Áit: an Bhruiséil

Mic léinn ollscoile agus PhD atá i mbun staidéir ar an aistriúchán

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: mic léinn ón tríú, ceathrú nó cúigiú bliain ollscoile a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa staidéir nó mar thaighde tráchtais nó dochtúireachta
Tréimhse: 2-5 mhí
Áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Ateangairí comhdhála nuacháilithe

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: ateangairí nuacháilithe a bhfuil dioplóma acu san ateangaireacht comhdhála
Tréimhse: 10–12 sheachtain
Áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile acu nó ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse a mbíonn an Chúirt ag plé leis

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse a mbíonn an Chúirt ag plé leis (Iniúchóireacht/Buiséad, Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid/Caidreamh Idirnáisiúnta/Staidéar Dlí)
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile a bhfuil trí cinn ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh acu

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: céimithe ollscoile a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an Aontais nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus máistreacht acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais
Tréimhse: 3 mhí (is féidir síneadh trí mhí ar a mhéad a chur leis seo i gcúinsí eisceachtúla)
Áit: Lucsamburg

Tréimhsí oiliúna do mhic léinn ollscoile a bhfuil trí cinn ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh acu

Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh: mic léinn a bhfuil orthu tréimhse oiliúna a chur isteach mar chuid dá gcúrsa staidéir agus a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an Aontais nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus máistreacht acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais
Tréimhse: 1–3 mhí (is féidir síneadh trí mhí ar a mhéad a chur leis seo i gcúinsí eisceachtúla)
Áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Back to top