an tAontas Eorpach

Cúrsaí oiliúna do theangeolaithe

Cúrsaí oiliúna do theangeolaithe

An Banc Ceannais Eorpach

Céimithe ollscoile i réimse na heacnamaíochta, an airgeadais, an staidrimh, an riaracháin ghnó, an dlí, na n-acmhainní daonna nó an aistriúcháin

Cé atá incháilithe: iarrthóirí ó Bhallstát an AE nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar aontachas a bhfuil an chéad shraith dá staidéir ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán ollscoile bainte amach acu
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais Eorpaigh

An Coimisiún Eorpach

Mic léinn ollscoile atá i mbun staidéir ar an aistriúchán

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil an chéad sraith dá staidéir ollscoile críochnaithe acu agus atá in ann aistriú isteach ina bpríomhtheanga ó dhá theanga oifigiúla de chuid an AE (nach mór gur Béarla, Fraincis nó Gearmáinis ceann acu)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: Lucsamburg, an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Choimisiúin Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Ateangairí comhdhála nuacháilithe

Cé atá incháilithe: ateangairí nuacháilithe a bhfuil dioplóma acu san ateangaireacht comhdhála
Tréimhse: 10-12 seachtaine
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile acu nó ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad/Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid/Caidreamh Idirnáisiúnta/Staidéar Dlíl
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile a bhfuil trí theanga oifigiúla an AE ar a laghad acu

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an AE nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas an-mhaith acu ar dhá theanga oifigiúla eile an AE
Tréimhse: 3 mhí (ar féidir é a shíneadh ar feadh tréimhse 3 mhí go heisceachtúil)
Cén áit: Lucsamburg

Tréimhsí oiliúna do mhic léinn ollscoile a bhfuil trí theanga oifigiúla an AE ar a laghad acu

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi thréimhse oiliúna mar chuid dá chúrsa staidéir agus a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an AE nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas an-mhaith acu ar dhá theanga oifigiúla eile an AE
Tréimhse: 1-3 mhí (ar féidir é a shíneadh ar feadh tréimhse 3 mhí go heisceachtúil)
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Back to top