Euroopan Unioni

Kielialan harjoittelu

Euroopan keskuspankki

Talouden, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöresurssien tai kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaista tai virallisista jäsenehdokasmaista tulevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikka: Frankfurt

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissa

Euroopan komissio

Kääntämisen korkeakouluopiskelijat

Kohderyhmä: alemman tason korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka kääntävät pääkieleensä kahdesta virallisesta EU-kielestä (joista yhden on oltava ranska, englanti tai saksa)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg ja Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komissiossa

Euroopan parlamentti

Korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka hallitsevat perusteellisesti yhden virallisista EU-kielistä tai jonkin ehdokasvaltion virallisen kielen ja osaavat hyvin kahta muuta virallista EU-kieltä
Harjoittelun kesto: 3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Korkeakouluopiskelijat, joilla on vähintään kolmen virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelujakso ja jotka hallitsevat perusteellisesti yhden virallisista EU-kielistä tai jonkin ehdokasvaltion virallisen kielen ja osaavat hyvin kahta muuta virallista EU-kieltä
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / talousarvio, kirjanpito / hallinto, henkilöstöhallinto / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet / oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuin

Vastavalmistuneet konferenssitulkit

Kohderyhmä: vastavalmistuneet konferenssitulkit
Harjoittelun kesto: 10–12 viikkoa
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessa

Back to top