Euroopan Unioni

Kielialan harjoittelu

Euroopan keskuspankki

Talouden, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöhallinnon tai kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden tai virallisten jäsenehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 3-12 kuukautta
Harjoittelupaikka: Frankfurt am Main

Harjoittelumahdollisuudet Euroopan keskuspankissa – lisätietoa

Euroopan komissio

Kääntämisen korkeakouluopiskelijat

Kohderyhmä: vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka kääntävät pääkieleensä kahdesta virallisesta EU-kielestä (joista toisen on oltava ranska, englanti tai saksa)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg tai Bryssel

Harjoittelumahdollisuudet Euroopan komissiossa – lisätietoa

Euroopan parlamentti

Korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään 3 virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on yhden virallisen EU-kielen tai EU:n ehdokasvaltion virallisen kielen erinomainen taito ja kahden muun virallisen EU-kielen hyvä taito
Harjoittelun kesto: 3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Korkeakouluopiskelijat, joilla on vähintään 3 virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelujakso ja joilla on yhden virallisen EU-kielen tai EU:n ehdokasvaltion virallisen kielen erinomainen taito ja kahden muun virallisen EU-kielen hyvä taito
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Harjoittelumahdollisuudet Euroopan parlamentissa – lisätietoa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: henkilöt, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus/talousarvio, kirjanpito/hallinto, henkilöstöhallinto/kääntäminen/viestintä, kansainväliset suhteet / lakiasiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Harjoittelumahdollisuudet Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa – lisätietoa

Euroopan unionin neuvosto

Kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden tai liittymissopimuksen allekirjoittaneiden EU:n jäsenehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Kääntämisen alan korkeakouluopiskelijat ja tohtorintutkintoa suorittavat

Kohderyhmä: korkeakoulun 3., 4. tai 5. vuosikurssin opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu tai tutkimus lopputyötä tai tohtorinväitöskirjaa varten
Harjoittelun kesto: 2–5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Harjoittelu EU:n neuvostossa – lisätietoa

Euroopan unionin tuomioistuin

Vastavalmistuneet konferenssitulkit

Kohderyhmä: vastavalmistuneet konferenssitulkit
Harjoittelun kesto: 10–12 viikkoa
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Harjoittelumahdollisuudet EU:n tuomioistuimessa – lisätietoa

Back to top