Euroopa Liit

Praktikavõimalused lingvistidele

Praktikavõimalused lingvistidele

Euroopa Keskpank

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad majanduse, rahanduse, statistika, ärijuhtimise, õigusteaduse, inimressursside või kirjaliku tõlke alal

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on pärit ELi liikmesriigist või kandidaatriigist ning on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Komisjon

Kirjaliku tõlke eriala üliõpilased

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja on võimelised tõlkima oma emakeelde kahest ELi ametlikust keelest (millest üks peab olema prantsuse, inglise või saksa keel)
Kestus: 5 kuud
Kus: Luksemburgis, Brüsselis

Lisateave Euroopa Komisjoni pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine/eelarve, raamatupidamine/haldus, inimressursid/tõlkimine/kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Kohus

Äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlgid

Kes võivad taotleda: äsja õpingud lõpetanud konverentsitõlgid, kellel on konverentsitõlke diplom
Kestus: 10–12 nädalat
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Parlament

Ülikoolilõpetanud, kes valdavad vähemalt kolme ELi ametlikku keelt

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes valdavad suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt või mõne kandidaatriigi ametlikku keelt ja oskavad väga hästi kaht teist ELi ametlikku keelt
Kestus: 3 kuud (erandkorras võib pikendada kuni kolme kuu võrra)
Kus: Luxembourgis

Praktika üliõpilastele, kes valdavad vähemalt kolme ELi ametlikku keelt

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima praktika ja kes valdavad suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt või mõne kandidaatriigi ametlikku keelt ja oskavad väga hästi kaht teist ELi ametlikku keelt
Kestus: 1–3 kuud (erandkorras võib pikendada kuni kolme kuu võrra)
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Back to top