Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρακτική άσκηση για γλωσσομαθείς

Πρακτική άσκηση για γλωσσομαθείς

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέοι πτυχιούχοι διερμηνείς συνεδρίων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πρόσφατα αποφοιτήσαντες διερμηνείς συνεδρίων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδρίων
Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες
Πού: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φοιτητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και είναι σε θέση να μεταφράζουν προς την κύρια γλώσσα τους από δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ (εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά ή τα γερμανικά)
Διάρκεια: 5 μήνες
Πού: Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου στους κλάδους: οικονομικά, χρηματοοικονομικά, στατιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικά, ανθρώπινοι πόροι και μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: άτομα από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει πλήρη τίτλο
Διάρκεια: 3-12 μήνες
Πού: Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main)

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου ή άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: άτομα που είτε έχουν αποκτήσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις / Νομικά)
Διάρκεια: 5 μήνες το πολύ
Πού: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου που γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων οι οποίοι κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και έχουν πολύ καλή γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ
Διάρκεια: 3 μήνες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες το πολύ)
Πού: Λουξεμβούργο

Περίοδοι πρακτικής άσκησης για φοιτητές που γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές οι οποίοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους και οι οποίοι κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και έχουν πολύ καλή γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ
Διάρκεια: 1-3 μήνες (μπορεί, κατ' εξαίρεση, να παραταθεί για 3 μήνες το πολύ)
Πού: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Back to top