Europæiske Union

Praktikophold for lingvister

Praktikophold for lingvister

Den Europæiske Centralbank

Universitetsuddannede med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første del af deres universitetsstudier
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Unions Domstol

Nyuddannede konferencetolke

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning
Varighed: 10-12 uger
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions Domstol

Europa-Kommissionen

Universitetsstuderende med speciale i oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater, der har gennemført første cyklus af universitetsstudier, og som kan oversætte fra to officielle EU-sprog (hvoraf ét skal være fransk, engelsk eller tysk) til deres hovedsprog
Varighed: 5 måneder
Hvor: Luxembourg eller Bruxelles

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede med kendskab til mindst tre officielle EU-sprog

Hvem kan søge? Universitetsstuderende med perfekt kendskab til ét af EU's officielle sprog eller officielle sprog i et kandidatland og indgående kendskab til to andre officielle EU-sprog
Varighed: 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Universitetsuddannede med speciale i oversættelse

Hvem kan søge? alle borgere i et EU-land eller et kandidatland, der allerede har indgået en tiltrædelsesaftale alle ansøgere skal have gennemført og bestået mindst første del af deres universitetsstudier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Universitetsstuderende og Ph.d.-studerende med speciale i oversættelse

Hvem kan søge? Tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende ved et universitet, der stiller krav om et praktikophold som led i deres studium eller forskning i forbindelse med en afhandling eller en doktorgrad.
Varighed: 2-5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Revisionsretten

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende, som enten har en anerkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: Højst 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Back to top