Europæiske Union

Praktikophold for lingvister

Praktikophold for lingvister

Den Europæiske Centralbank

Universitetsuddannede med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første del af deres universitetsstudier
Varighed: 3-12 måneder
Hvor? Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende, som enten har en anerkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Unions Domstol

Nyuddannede konferencetolke

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning
Varighed: 10-12 uger
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions Domstol

Europa-Kommissionen

Universitetsstuderende med speciale i oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater, der har gennemført første cyklus af universitetsstudier, og som kan oversætte fra to officielle EU-sprog (hvoraf ét skal være fransk, engelsk eller tysk) til deres hovedsprog
Varighed: 5 måneder
Hvor? Luxembourg, Bruxelles

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede med kendskab til mindst tre officielle EU-sprog

Hvem kan søge? Universitetsstuderende med perfekt kendskab til ét af EU's officielle sprog eller officielle sprog i et kandidatland og indgående kendskab til to andre officielle EU-sprog
Varighed: 3 måneder (kan under særlige omstændigheder forlænges med op til 3 måneder)
Hvor? Luxembourg

Uddannelsesophold for studerende med kendskab til mindst tre officielle EU-sprog

Hvem kan søge? Studerende, som skal gennemføre et uddannelsesophold som led i deres uddannelser, og som har perfekt kendskab til et af EU's officielle sprog eller til et officielt sprog i et kandidatland og indgående kendskab til to andre EU-sprog
Varighed: 1-3 måneder (kan under særlige omstændigheder forlænges med op til 3 måneder)
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Back to top