Evropská unie

Stáže pro lingvisty

Evropská centrální banka

Absolventi vysokých škol v oboru ekonomie, financí, statistiky, podnikového řízení, práva, personalistiky a překladatelství

Kdo může podat přihlášku: studenti z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na členství v EU, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, na jehož základě získali bakalářský titul
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální banky

Evropská komise

Studenti překladatelství

Kdo může podat přihlášku: absolventi bakalářského studia překladatelství, kteří dokáží překládat do svého rodného jazyka ze dvou úředních jazyků EU (z nichž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk, Brusel

Další informace o stážích v Evropské komisi

Evropský parlament

Absolventi vysokoškolského studia se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia, kteří dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU
Doba trvání stáže: 3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Místo konání stáže: Lucemburk

Stáže pro studenty se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: studenti, kteří musí v rámci svého studia absolvovat stáž tohoto typu a dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU.
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Evropský účetní dvůr

Absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů (audit / rozpočet, účetnictví / správa, lidské zdroje, překladatelství / komunikace, mezinárodní vztahy / právo)
Doba trvání stáže: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Soudní dvůr Evropské unie

Začínající konferenční tlumočníci

Kdo může podat přihlášku: začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví
Doba trvání stáže: 10–12 týdnů
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie

Back to top