Evropská unie

Stáže pro lingvisty

Evropská centrální banka

Absolventi oborů ekonomie, financí, statistiky, podnikového řízení, práva, personalistiky nebo překladatelství

Kdo může podat přihlášku: studenti z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na členství v EU, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, na jehož základě získali plnohodnotný titul
Doba trvání: 3–12 měsíců
Kde: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální banky

Evropská komise

Studenti překladatelství

Kdo může podat přihlášku: absolventi bakalářského studia překladatelství, kteří dokáží překládat do svého rodného jazyka ze dvou úředních jazyků EU (z nichž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
Doba trvání: 5 měsíců
Kde: Lucemburk, Brusel

Další informace o stážích v Evropské komisi

Evropský parlament

Absolventi vysokoškolského studia se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia, kteří dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU
Doba trvání: 3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Kde: Lucemburk

Stáže pro studenty se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: studenti, kteří musí v rámci svého studia absolvovat stáž tohoto typu a dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU.
Doba trvání: 1–3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Kde: Lucemburk

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Evropský účetní dvůr

Absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů (audit / rozpočet, účetnictví / správa, lidské zdroje / překladatelství / komunikace, mezinárodní vztahy / právo)
Doba trvání: maximálně 5 měsíců
Kde: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Rada Evropské unie

Absolventi vysokých škol v oboru překladatelství

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci všech členských zemí EU nebo státní příslušníci všech kandidátských zemí, které již podepsaly smlouvu o přistoupení. Všichni uchazeči musejí mít dokončen alespoň první cyklus vysokoškolského studia, na jehož základě získali plnohodnotný titul.
Doba trvání: 5 měsíců
Kde: Brusel

Vysokoškolští studenti (včetně studentů postgraduálního studia), kteří se specializují na překlad

Kdo může podat přihlášku: studenti třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků vysokých škol, kteří mají povinnou odbornou přípravu v rámci studia nebo kteří dělají výzkum pro diplomovou práci nebo v rámci doktorátu
Doba trvání: 2–5 měsíců
Kde: Brusel

Další informace o stážích v Radě Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Začínající konferenční tlumočníci

Kdo může podat přihlášku: začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví
Doba trvání: 10–12 týdnů
Kde: Lucemburk

Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie

Back to top