Европейски съюз

Стажове за лингвисти

Стажове за лингвисти

Съвет на Европейския съюз

Завършили висше образование в областта на писмения превод

Кой може да кандидатства: всички граждани на държава от ЕС и граждани на страна кандидатка, която вече е подписала договор за присъединяване; всички кандидати трябва да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Студенти и докторанти, специализиращи в областта на писмения превод

Кой може да кандидатства: студенти трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс или да правят проучвания във връзка с дипломна работа или докторска дисертация
Продължителност: 2 — 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Наскоро дипломирали се конферентни преводачи

Кой може да кандидатства: преводачи, придобили наскоро диплома по конферентен превод
Продължителност: 10 – 12 седмици
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз

Европейска комисия

Студенти, специализиращи в областта на писмения превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са завършили първия цикъл на висшето образование и да могат да превеждат на своя основен език от два официални езика на ЕС (единият от които трябва да е френски, английски или немски)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург, Брюксел

Повече за стажовете в Европейската комисия

Eвропейски парламент

Висшисти с познания по поне три от официалните езици на ЕС

Кой може да кандидатства: висшисти, които имат отлични познания по един от официалните езици на ЕС или официален език на страна кандидатка и задълбочени познания по два други официални езика на Съюза
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейския парламент

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти, които имат диплома за висше образование или са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / писмени преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка.

Лица с висше образование по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са от страна от ЕС или от страна, която е официален кандидат за членство, да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Back to top