Европейски съюз

Стажове за лингвисти

Стажове за лингвисти

Европейска комисия

Студенти, специализиращи в областта на писмения превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са завършили първия цикъл на висшето образование и да могат да превеждат на своя основен език от два официални езика на ЕС (единият от които трябва да е френски, английски или немски)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург, Брюксел

Повече за стажовете в Европейската комисия

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Лица с висше образование по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са от страна от ЕС или от страна, която е официален кандидат за членство, да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Европейски парламент

Лица с висше образование и с познания по поне три от официалните езици на ЕС

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, които имат отлични познания по един от официалните езици на ЕС или официален език на страна кандидатка и задълбочени познания по два други официални езика на Съюза
Продължителност: 3 месеца (по изключение може да бъде удължен с максимум 3 месеца)
Къде: Люксембург

Студенти с познания по поне три от официалните езици на ЕС

Кой може да кандидатства: студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение и имат отлични познания по един от официалните езици на ЕС или официален език на страна кандидатка и задълбочени познания по два други официални езика на Съюза
Продължителност: 1 — 3 месеца (по изключение може да бъде удължен с максимум 3 месеца)
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейския парламент

Съд на Европейския съюз

Наскоро дипломирали се конферентни преводачи

Кой може да кандидатства: преводачи, придобили наскоро диплома по конферентен превод
Продължителност: 10 — 12 седмици
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз

Back to top