Europeiska Unionen

Praktik för högskoleutbildade

Praktik för högskoleutbildade

Ekonomiska och sociala kommittén

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen efter minst tre års studier.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommittén

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen efter minst tre års studier eller går en universitets- eller högskoleutbildning som innehåller obligatorisk praktik.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommittén

EU:s utrikestjänst

Högskoleutbildade (master- eller doktorsnivå)

Vem kan söka? Du som har minst masterexamen inom ett område som är relevant för EU-delegationerna (minst fyra års universitetsstudier).
Hur lång är praktiken? 9–18 månader.
Var? EU:s delegationer.

Läs mer om praktik vid utrikestjänsten

EU-domstolen

Jurister och statsvetare

Vem kan söka? Du som har en universitets- eller högskoleexamen i juridik eller statsvetenskap (juridisk inriktning).
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid EU-domstolen

EU-kommissionen

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som har en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel, Luxemburg, medlemsländernas huvudstäder och kommissionens delegationer i länder utanför EU.

Läs mer om praktik vid EU-kommissionen

Högskoleutbildade (kandidat-, master- eller doktorsnivå)

Vem kan söka? Du som har en kandidat-, master- eller doktorsexamen som är högst fem år gammal.
Hur lång är praktiken? 3–5 månader.
Var? Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Nederländerna) eller Sevilla (Spanien).

Läs mer om praktik vid kommissionens forskningscentrum

EU-ombudsmannen

Jurister

Vem kan söka? Du som har en juristexamen och lång praktisk utbildning eller som forskar om EU-rätt.
Hur lång är praktiken? Minst 4 månader.
Var? Strasbourg och Bryssel.

Läs mer om praktik hos EU-ombudsmannen

Europaparlamentet

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Universitets- eller högskoleutbildade.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel, Strasbourg, Luxemburg eller informationskontoren i EU-länderna.

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Högskoleutbildade inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? EU-medborgare som har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbanken

Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som har en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier.
Hur lång är praktiken? 4–9 månader.
Var? Barcelona (Spanien), Garching (Tyskland) eller Cadarache (Frankrike)

Läs mer om praktik på byrån för fusionsenergi

Europeiska investeringsbanken

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade med högst ett års arbetslivserfarenhet.
Hur lång är praktiken? 1–5 månader.
Var? Främst Luxemburg.

Läs mer om praktik vid Europeiska investeringsbanken

Europeiska unionens råd

Högskoleutbildade

Vem kan söka? EU-medborgare som har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Europeiska unionens råd

Regionkommittén

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Regionkommittén

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Back to top