Evropska unija

Pripravništva za diplomante

Pripravništva za diplomante

Evropska centralna banka

Univerzitetni diplomanti s področja ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih zadev ali prevajanja

Kdo se lahko prijavi: državljani EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo
Trajanje: 3–12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo na Evropski centralni banki

Evropska investicijska banka

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki imajo manj kot leto dni delovnih izkušenj
Trajanje: 1–5 mesecev
Kraj: večinoma Luxembourg

Pripravništvo pri Evropski investicijski banki

Evropska komisija

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj triletni študij (prvostopenjski študij)
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj, Luxembourg, glavna mesta držav članic, delegacije Komisije v državah, ki niso države članice

Pripravništvo v Evropski komisiji

Univerzitetni diplomanti (prvostopenjski, magistrski ali doktorski študij)

Kdo se lahko prijavi: osebe z diplomo, magisterijem ali doktoratom, in sicer v 5 letih po pridobitvi diplome
Trajanje: 3–5 mesecev
Kraj: Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)

Pripravništvo v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije

Evropska služba za zunanje delovanje

Diplomanti univerzitetnega podiplomskega študija (magistrski ali doktorski)

Kdo se lahko prijavi: kandidati z najmanj magistrsko ali enakovredno diplomo s področja, povezanega z dejavnostmi delegacij EU (najmanj štiri leta univerzitetnega študija)
Trajanje: 9–18 mesecev
Kraj: delegacije EU

Pripravništvo pri Evropski službi za zunanje delovanje

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj tri leta študija
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali vsaj tri leta študija, in študenti, ki morajo v okviru študijskega programa opraviti pripravništvo
Trajanje: 1–3 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Evropski parlament

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj, Strasbourg, Luxembourg, informativni uradi v državah članicah

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Evropski varuh človekovih pravic

Univerzitetni diplomanti prava

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti s področja prava, ki se poklicno izpopolnjujejo ali opravljajo raziskovalno delo iz prava EU
Trajanje: najmanj 4 mesece
Kraj: Strasbourg, Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem varuhu človekovih pravic

Evropsko računsko sodišče

Univerzitetni diplomanti ali študenti, ki so zaključili najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti s priznano univerzitetno ali enakovredno izobrazbo in študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/upravne zadeve, kadrovske zadeve/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi in pravo)
Trajanje: največ 5 mesecev
Kraj: Luxembourg

Pripravništvo pri Evropskem računskem sodišču

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo)

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj triletni študij (prvostopenjski študij)
Trajanje: 4–9 mesecev
Kraj: Barcelona (Španija), Garching (Nemčija) ali Cadarache (Francija)

Pripravništvo v agenciji Fuzija za energijo

Odbor regij

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: kandidati iz držav EU ali držav, ki so uradne kandidatke za pridružitev, s končano najmanj prvo stopnjo visokošolskega študija in diplomo
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Odboru regij

Sodišče Evropske unije

Univerzitetni diplomanti prava ali političnih ved

Kdo se lahko prijavi: diplomanti z diplomo iz prava ali političnih ved (pravne smeri)
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Luxembourg

Pripravništvo pri Sodišču Evropske unije

Svet Evropske unije

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: državljani EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Svetu Evropske unije

Back to top