Európska únia

Stáže pre absolventov

Stáže pre absolventov

Európska centrálna banka

Absolventi VŠ v odbore ekonómia, financie, štatistika, podnikové riadenie, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: štátni príslušníci krajín EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 3 – 12 mesiacov
Kde: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej banke

Európska investičná banka

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ s menej ako ročnou praxou v odbore
Trvanie: 1 – 5 mesiacov
Kde: najčastejšie Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskej investičnej banke

Európska komisia

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského štúdia (aspoň bakalárskeho)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel, Luxemburg, hlavné mestá členských štátov, delegácie Komisie v tretích krajinách

Viac informácií o stážach v Európskej komisii

Absolventi VŠ (bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň)

Kto môže podať prihlášku:jednotlivci s bakalárskym, magisterským alebo doktorandským titulom do 5 rokov od dosiahnutia predchádzajúceho vysokoškolského titulu
Trvanie: 3 – 5 mesiacov
Kde: Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Sevilla (Španielsko)

Viac informácií o stážach v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Absolventi VŠ (magisterský alebo doktorandský stupeň)

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne magisterského vysokoškolského štúdia v jednom z odborov súvisiacich s činnosťou delegácií EÚ (minimálne 4-ročné vysokoškolské štúdium)
Trvanie: 9 – 18 mesiacov
Kde: Delegácie EÚ

Viac informácií o stážach v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokých škôl alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: absolventi s vysokoškolským diplomom alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/administratíva, ľudské zdroje/preklad/komunikácie, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského vzdelania
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského vzdelania alebo študenti, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Európsky ombudsman

Absolventi VŠ v odbore právo

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ v odbore právo, ktorí sa venujú výskumu alebo odbornej príprave v oblasti práva EÚ
Trvanie: minimálne 4 mesiace
Kde: Štrasburg, Brusel

Viac informácií o stážach u Európskeho ombudsmana

Európsky parlament

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi vysokých škôl
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel, Štrasburg, Luxemburg, informačné kancelárie v členských štátoch

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy)

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského štúdia (aspoň bakalárskeho)
Trvanie: 4 – 9 mesiacov
Kde: Barcelona (Španielsko), Garching (Nemecko) alebo Cadarache (Francúzsko)

Viac o stážach v spoločnom podniku Fusion for Energy

Rada Európskej únie

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: štátni príslušníci krajín EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Rade Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy

Kto môže podať prihlášku:absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy (so zameraním na právo)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie

Výbor regiónov

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku:uchádzači z členského štátu EÚ alebo z krajiny, ktorá je oficiálnou kandidátskou krajinou, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach vo Výbore regiónov

Back to top