Uniunea Europeană

Stagii pentru absolvenți

Stagii pentru absolvenți

Banca Centrală Europeană

Absolvenți de studii universitare în economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traducere

Candidați eligibili: cetățeni ai UE care au terminat cel puțin primul ciclu de studii universitare și au obținut diploma aferentă
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt pe Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală Europeană

Banca Europeană de Investiții

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare cu mai puțin de un an de experiență profesională
Durata: 1-5 luni
Locația: în special la Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Banca Europeană de Investiții

Comisia Europeană

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii superioare care au urmat un ciclu universitar de minim 3 ani (cel puțin titulari ai unei diplome de licență)
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles, Luxemburg, capitale ale statelor membre, delegații ale Comisiei în țări terțe

Mai multe despre stagiile la Comisia Europeană

Absolvenți de studii universitare (diplomă de licență, master sau doctor)

Candidați eligibili: titulari de diplomă de licență, master sau doctor, în termen de 5 ani de la obținerea diplomei anterioare
Durata: 3-5 luni
Locația: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgia), Petten (Olanda) sau Sevilla (Spania)

Mai multe despre stagiile la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene

Comitetul Economic și Social European

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți universitari care au urmat cel puțin trei ani de studii superioare
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul Economic și Social European

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare cu durata de cel puțin trei ani sau studenți care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-3 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul Economic și Social European

Comitetul Regiunilor

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: candidați dintr-un stat membru sau dintr-o țară candidată oficial la aderare, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii universitare și sunt titulari ai diplomei aferente
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul Regiunilor

Consiliul Uniunii Europene

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: cetățeni ai UE care au terminat cel puțin primul ciclu de studii universitare și au obținut diploma aferentă
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Consiliul Uniunii Europene

Curtea de Conturi Europeană

diplomă universitară sau cel puțin 4 semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: persoane care au obținut o diplomă de licență recunoscută sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi (audit/budget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: maxim 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Absolvenți de studii universitare cu licență în drept sau științe politice

Candidați eligibili: absolvenți ai facultăților de drept sau științe politice (specializare drept)
Durata: 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy)

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii superioare care au urmat un ciclu universitar de minim 3 ani (cel puțin titulari ai unei diplome de licență)
Durata: 4-9 luni
Locația: Barcelona (Spania), Garching (Germania) sau Cadarache (Franța)

Mai multe despre stagiile la Agenția pentru Energia de Fuziune

Ombudsmanul European

Absolvenți de studii universitare specializați în drept

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare licențiați în drept, aflați într-o etapă avansată de formare profesională sau de cercetare în domeniul dreptului comunitar
Durata: minim 4 luni
Locația: Strasbourg, Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Ombudsmanul European

Parlamentul European

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg, birourile de informare din statele membre

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Serviciul European de Acțiune Externă

Absolvenți de studii postuniversitare (diplomă de licență sau doctor)

Candidați eligibili: candidați care au obținut o diplomă universitară echivalentă cu cel puțin o diplomă de master, într-un domeniu relevant pentru activitățile delegațiilor UE (cel puțin 4 ani de facultate)
Durata: 9-18 luni
Locația: Delegații UE

Mai multe despre stagiile la Serviciul European de Acțiune Externă

Back to top