Europese Unie

Stages voor afgestudeerden

Stages voor afgestudeerden

Comité van de Regio's

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit een EU-land of officiële kandidaat-lidstaat die minstens de eerste fase van het hoger onderwijs hebben afgesloten met een volwaardig diploma
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Brussel

Meer over stages bij het Comité van de Regio's

Europees Economisch en Sociaal Comité

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Jonge universitair afgestudeerden met een afgeronde opleiding van minstens drie jaar
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Brussel

Meer over stages bij het Europees Economisch en Sociaal comité

Voor wie? Universitair afgestudeerden met een afgeronde opleiding van minstens drie jaar en universitaire studenten die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen
Hoe lang? 1-3 maanden
Waar? In Brussel

Meer over stages bij het Europees Economisch en Sociaal comité

Europees Parlement

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Universitair afgestudeerden
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Brussel, Straatsburg of Luxemburg of bij de voorlichtingsbureaus in de EU-landen

Meer over stages bij het Europees Parlement

Europese Centrale Bank

Universitair afgestudeerden in economie, financiële wetenschappen, statistiek, bedrijfsadministratie, rechten, human resources of vertaling

Voor wie? EU-burgers die ten minste de eerste fase van hun universitaire opleiding hebben afgerond met een volwaardig diploma
Hoe lang? 3-12 maanden
Waar? In Frankfurt am Main

Meer over stages bij de Europese Centrale Bank

Europese Commissie

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Houders van een diploma van een universitaire opleiding van ten minste drie jaar (minimaal bachelorniveau)
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Brussel, Luxemburg, een van de hoofdsteden van de EU-landen of bij een delegatie van de Commissie buiten de EU

Meer over stages bij de Europese Commissie

Universitair afgestudeerden (bachelors, masters en gepromoveerden)

Voor wie? Bachelors, masters en gepromoveerden, voor zover hun diploma nog geen 5 jaar oud is
Hoe lang? 3-5 maanden
Waar? In Ispra (Italië), Karlsruhe (Duitsland), Geel (België), Petten (Nederland) of Sevilla (Spanje)

Meer over stages bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie

Europese Dienst voor Extern Optreden

Masters of doctors

Voor wie? Universitair afgestudeerden met een diploma dat overeenkomt met een masterdiploma (een universitaire studie van minstens vier jaar) in een studierichting die relevant is voor de activiteiten van de EU-delegaties
Hoe lang? 9-18 maanden
Waar? Bij de EU-delegaties

Meer over stages bij de Europese Dienst voor Extern Optreden

Europese Investeringsbank

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Universitair afgestudeerden met minder dan één jaar beroepservaring
Hoe lang? 1-5 maanden
Waar? Meestal in Luxemburg

Meer over stages bij de Europese Investeringsbank

Europese Ombudsman

Universitair afgestudeerden in de rechten

Voor wie? Universitair afgestudeerden met een rechtendiploma in een gevorderd stadium van een beroepsopleiding of onderzoek op het gebied van het EU-recht
Hoe lang? Maximaal 4 maanden
Waar? In Straatsburg of Brussel

Meer over stages bij de Europese Ombudsman

Europese Rekenkamer

Universitair afgestudeerden en bijna afgestudeerden in een relevante studierichting

Voor wie? Universitair afgestudeerden en universitaire studenten die al minstens vier semesters een voor de Rekenkamer relevante studie volgen (financiële controle, begroting en accountancy, administratie en personeel, vertaling, communicatie en internationale betrekkingen, rechten)
Hoe lang? Maximaal 5 maanden
Waar? In Luxemburg

Meer over stages bij de Europese Rekenkamer

Fusion for Energy (Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie)

Universitair afgestudeerden

Voor wie? Houders van een diploma van een universitaire opleiding van ten minste drie jaar (minimaal bachelorniveau)
Hoe lang? 4-9 maanden
Waar? Barcelona (Spanje), Garching (Duitsland) of Cadarache (Frankrijk)

Meer over stages bij het agentschap Fusion for Energy

Hof van Justitie van de Europese Unie

Universitair afgestudeerden in de rechten of politicologie

Voor wie? Houders van een universitair diploma in de rechten of politieke wetenschappen (met specialisatie rechten)
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Luxemburg

Meer over stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie

Universitair afgestudeerden

Voor wie? EU-burgers die ten minste de eerste fase van hun universitaire opleiding hebben afgerond met een volwaardig diploma
Hoe lang? 5 maanden
Waar? In Brussel

Meer over stages bij de Raad van de Europese Unie

Back to top