Unjoni Ewrope

Apprendistati għal gradwati

Apprendistati għal gradwati

Bank Ċentrali Ewropew

Gradwati universitarji bi speċjalizzazzjoni fl-ekonomija, il-finanzi, l-istatistika, l-amministrazzjoni tan-negozju, il-liġi, ir-riżorsi umani jew it-traduzzjoni

Min jista’ japplika: ċittadini tal-UE li lestew tal-inqas l-ewwel ċiklu tal-istudji universitarji u kisbu lawrja
Tul: 3-12 xhur
Fejn: Frankfurt am Main

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank Ewropew tal-Investiment

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: gradwati universitarji b'inqas minn sena esperjenza professjonali
Tul: 1-5 xhur
Fejn: l-aktar il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Bank Ewropew tal-Investiment

Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija)

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: kandidati li għandhom lawrja universitarja tal-inqas tliet snin studji universitarji (minimu ta' Baċċellerat)
Tul: 4-9 xhur
Fejn: Barċellona (Spanja), Garching (Ġermanja) jew Cadarache (Franza)

Aktar dwar it-traineeships mal-aġenzija dwar il-Fużjoni għall-Enerġija

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: gradwati universitarji li lestew tal-inqas tliet snin ta' studju
Tul: 5 xhur
Fejn: Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Min jista' japplika: gradwati universitarji li lestew tal-inqas tliet snin ta' studju jew studenti universitarji li jridu jagħmlu apprendistat bħala parti mill-istudji tagħhom
Tul: 1-3 xhur
Fejn: Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Kumitat tar-Reġjuni

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: kandidati minn pajjiż membru tal-UE jew minn pajjiż li hu kandidat uffiċjali għall-adeżjoni, li lestew l-ewwel ċiklu tal-kors tal-edukazzjoni għolja tagħhom u kisbu lawrja sħiħa
Tul: 5 xhur
Fejn: Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kumitat tar-Reġjuni

Kummissjoni Ewropea

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: kandidati li għandhom lawrja universitarja tal-inqas tliet snin studji universitarji (minimu ta' Baċċellerat)
Tul: 5 xhur
Fejn: Brussell, il-Lussemburgu, il-bliet kapitali tal-Istati Membri, id-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni f’pajjiżi li mhumiex Stati Membri

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kummissjoni Ewropea

Studenti universitarji (livell ta' Baċellerat, Master jew Dottorat)

Min jista' japplika: individwi b'Baċċellerat, Master jew Dottorat fi żmien 5 snin wara l-lawrja universitarja preċedenti
Tul: 3-5 xhur
Fejn: Ispra (l-Italja), Karlsruhe (il-Ġermanja), Geel (il-Belġju), Petten (l-Olanda) jew Sivilja (Spanja)

Aktar informazzjoni dwar apprendistati maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Gradwati universitarji

Min jista’ japplika: ċittadini tal-UE li lestew tal-inqas l-ewwel ċiklu tal-istudji universitarji u kisbu lawrja sħiħa
Tul: 5 xhur
Fejn: Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Ombudsman Ewropew

Gradwati universitarji fil-liġi

Min jista' japplika: gradwati fil-liġi li qegħdin fi stadju avvanzat ta' taħriġ professjonali jew riċerka fil-liġi Komunitarja
Tul: massimu ta' 4 xhur
Fejn: Strasburgu, Brussell

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Ombudsman Ewropew

Parlament Ewropew

Gradwati universitarji

Min jista' japplika: gradwati universitarji
Tul: 5 xhur
Fejn: Brussell, Strasburgu, il-Lussemburgu, l-uffiċċji ta' informazzjoni fl-Istati Membri

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Parlament Ewropew

Qorti Ewropea tal-Awdituri

Lawrja ta' livell universitarju jew tal-inqas erba' semestri ta' studji universitarji f'qasam ta' interess għall-Qorti

Min jista’ japplika: studenti universitarji li jew ikollhom diploma ta' livell universitarju rikonoxxuta jew li spiċċaw tal-inqas erba’ semestri ta’ studji universitarji f’qasam ta’ interess għall-Qorti (Verifika / Baġit, Kontabilità / Amministrazzjoni, riżorsi umani / Traduzzjoni / Komunikazzjoni, relazzjonijiet internazzjonali / Liġi)
Tul: massimu ta' 5 xhur
Fejn: Il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Gradwati universitarji b'lawrja fil-liġi jew ix-xjenzi politiki

Min jista' japplika: gradwati b'lawrja fil-liġi jew fix-xjenzi politiki (iffukati fuq il-liġi)
Tul: 5 xhur
Fejn: Il-Lussemburgu

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Studenti postgradwati (livell ta' Master jew Dottorat)

Min jista' japplika: kandidati li kisbu lawrja universitarja ekwivalenti għal Master jew livell ogħla f'qasam rilevanti għall-attivitajiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE (tal-inqas erba' snin ta' università)
Tul: 9-18-il xahar
Fejn: Delegazzjonijiet tal-UE

Aktar informazzjoni dwar apprendistati mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Back to top