Eiropas Savienība

Prakses iespējas augstskolu beidzējiem

Prakses iespējas augstskolu beidzējiem

Eiropas Ārējās darbības dienests

Augstskolu beidzēji, kas ieguvuši maģistra vai doktora grādu

Kas var pieteikties: kandidāti, kas ieguvuši vismaz maģistra grādu (vai tam līdzvērtīgu grādu) nozarē, kas saistīta ar ES delegāciju darbību (vismaz četri studiju gadi augstskolā)
Ilgums: 9-18 mēneši
Kur: ES delegācijās

Vairāk par praksi Ārējās darbības dienestā

Eiropas Centrālā banka

Augstskolu beidzēji, kas specializējušies ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnē, cilvēkresursu vadībā vai tulkošanā

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Vairāk par praksi Eiropas Centrālajā bankā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas beiguši vismaz trīs studiju gadus
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas beiguši vismaz trīs studiju gadus vai augstskolu studenti, kam prakse paredzēta viņu studiju programmā
Ilgums: 1-3 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

Eiropas Investīciju banka

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji ar darba pieredzi, kas nepārsniedz vienu gadu
Ilgums: 1–5 mēneši
Kur: pamatā Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Investīciju bankā

Eiropas Komisija

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir sekmīgi beiguši vismaz trīs gadus ilgu augstskolas mācību programmu un ieguvuši augstskolas diplomu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē, Luksemburgā, dalībvalstu galvaspilsētās, Komisijas delegācijās, kas atrodas ārpussavienības valstīs

Vairāk par praksi Eiropas Komisijā

Augstskolu beidzēji (kas ieguvuši bakalaura, maģistra vai doktora grādu)

Kas var pieteikties: personas, kas ieguvušas bakalaura, maģistra vai doktora grādu, ar nosacījumu, ka pēdējais grāds iegūts piecu gadu laikā pēc iepriekšējā augstskolas grāda iegūšanas
Ilgums: 3–5 mēneši
Kur: Isprā (Itālija), Karlsrūē (Vācija), Gēlā (Beļģija), Petenā (Nīderlande) vai Seviljā (Spānija)

Vairāk par praksi Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā

Eiropas Ombuds

Augstskolu beidzēji, kas ir specializējušies tiesību zinātnē

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas ir specializējušies tiesību zinātnē un ES tiesību jautājumos ir sasnieguši augstu profesionālās sagatavotības līmeni vai padziļināti pētījuši šos jautājumus
Ilgums: vismaz 4 mēneši
Kur: Strasbūrā, Briselē

Vairāk par praksi pie Eiropas Obuda

Eiropas Parlaments

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē, Strasbūrā, Luksemburgā, informācijas birojos dalībvalstīs

Vairāk par praksi Eiropas Parlamentā

Eiropas Revīzijas palāta

Studenti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas Palātu interesējošām jomām

Kas var pieteikties: studenti, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas Palātu interesējošām jomām (audits, budžets, grāmatvedība, vadība, cilvēkresursi, tulkošana, komunikācija, starptautiskās attiecības, jurisprudence)
Ilgums: ilgākais 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Revīzijas palātā

Eiropas Savienības Padome

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kuri ir beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Savienības Padomē

Eiropas Savienības Tiesa

Augstskolu beidzēji, kuriem ir grāds tiesību vai politikas zinātnēs

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji ar grādu tiesību vai politikas zinātnēs (uzsvars uz tiesību zinātni)
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Savienības Tiesā

ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (kopuzņēmums “Fusion for Energy”)

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir sekmīgi beiguši vismaz trīs gadus ilgu augstskolas mācību programmu un ieguvuši augstskolas diplomu
Ilgums: 4–9 mēneši
Kur: Barselonā (Spānija), Garhingā (Vācija) vai Kadarašā (Francija)

Vairāk par praksi kopuzņēmumā “Fusion for Energy”

Reģionu komiteja

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: pretendenti no ES dalībvalstīm vai no valsts, kas ir oficiāla kandidātvalsts un gatavojas iestāties ES, kuri ir beiguši augstākās izglītības pirmo ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Reģionu komitejā

Back to top