Europos Sąjunga

Absolventų ir stažuotės

Absolventų ir stažuotės

Europos Audito Rūmai

Universiteto diplomas arba bent keturių semestrų universitetinės studijos Audito Rūmus dominančioje srityje

Paraiškas teikti gali studentai, turintys pripažintą universiteto diplomą arba baigę bent keturių semestrų universitetines studijas Audito Rūmus dominančioje srityje (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijų, tarptautinių santykių, teisės)
Trukmė: ne ilgiau kaip 5 mėnesiai
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių ar vertimo sričių universitetų absolventai

Paraiškas gali teikti ES piliečiai, baigę bent pirmą universitetinių studijų ciklą ir gavę diplomą
Trukmė: 3–12 mėnesių
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame Banke

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, baigę ne mažiau kaip trejų metų studijas
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, baigę ne mažiau kaip trejų metų studijas, arba universitetų studentai, turintys atlikti stažuotę studijų metu
Trukmė: 1–3 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Europos investicijų bankas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, turintys ne daugiau kaip vienerių metų profesinę patirtį
Trukmė: 1–5 mėnesiai
Vieta: dažniausiai Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos investicijų banke

Europos išorės veiksmų tarnyba

Universitetų absolventai (turintys magistro ar daktaro laipsnį)

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys ES delegacijų veiklai svarbių sričių universitetinį laipsnį, atitinkantį magistro arba aukštesnį laipsnį, baigę ne mažiau kaip ketverių metų studijas
Trukmė: 9–18 mėnesių
Vieta: ES delegacijos

Daugiau apie stažuotes Europos išorės veiksmų tarnyboje

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus ne mažiau kaip trejų metų universitetines studijas (ne žemesnis negu bakalauro laipsnis)
Trukmė: 4–9 mėnesiai
Vieta: Barselona (Ispanija), Garchingas (Vokietija) arba Kadarašas (Prancūzija)

Daugiau apie Branduolių sintezės energetikos vystymo agentūros stažuotes

Europos Komisija

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus ne mažiau kaip trejų metų universitetines studijas (ne žemesnis negu bakalauro laipsnis)
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis, Liuksemburgas, valstybių narių sostinės, Komisijos delegacijos ES nepriklausančiose šalyse

Daugiau apie stažuotes Europos Komisijoje

Universitetų absolventai (turintys bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį)

Paraiškas teikti gali asmenys, turintys bakalauro, magistro arba daktaro laipsnį, įgytą praėjus ne daugiau kaip 5 metams nuo ankstesnio laipsnio įgijimo
Trukmė: 3–5 mėnesiai
Vieta: Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Gelis (Belgija), Petenas (Nyderlandai) arba Sevilija (Ispanija)

Daugiau apie Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro stažuotes

Europos ombudsmenas

Universitetų teisės absolventai

Paraiškas teikti gali universitetinį teisinį išsilavinimą turintys absolventai, bebaigiantys Bendrijos teisės tyrimus arba profesinio tobulinimosi studijas
Trukmė: mažiausiai 4 mėnesiai
Vieta: Strasbūras, Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ombudsmeno tarnyboje

Europos Parlamentas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis, Strasbūras, Liuksemburgas, informacijos biurai valstybėse narėse

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Europos Sąjungos Taryba

Universitetų absolventai

Paraiškas gali teikti ES piliečiai, baigę bent pirmą universitetinių studijų ciklą ir gavę diplomą
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Taryboje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Universitetų teisės ar politinių mokslų absolventai

Paraiškas teikti gali absolventai, turintys teisės arba politikos mokslų (specializacija – teisė) diplomą
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Regionų komitetas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali bent pirmą aukštojo mokslo studijų ciklą baigę ir diplomą gavę kandidatai iš ES valstybių narių arba iš oficialių šalių kandidačių
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Regionų komitete

Back to top