Europska unija

Pripravnički staž za osobe s diplomom

Pripravnički staž za osobe s diplomom

Europska investicijska banka

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti s manje od godine dana stručnog iskustva
Trajanje: 1 – 5 mjeseci
Gdje: uglavnom Luxembourg

Više o stažu u Europskoj investicijskoj banci

Europska komisija

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: kandidati koji imaju diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine (barem preddiplomski studij)
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Bruxelles, Luxembourg, glavni gradovi država članica, delegacije Komisije u trećim zemljama

Više o stažu u Europskoj komisiji

Sveučilišni diplomanti (razina preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija)

Tko se može prijaviti: osobe koje imaju završen preddiplomski, diplomski ili doktorski studij u roku od 5 godina nakon prethodne sveučilišne diplome
Trajanje: 3 – 5 mjeseci
Gdje: Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska) ili Sevilla (Španjolska)

Više o stažu u Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije

Europska služba za vanjsko djelovanje

Polaznici sveučilišnog poslijediplomskog studija (razina diplomskog ili doktorskog studija)

Tko se može prijaviti: kandidati koji imaju završen najmanje sveučilišni studij istovjetan diplomskom studiju u području relevantnom za aktivnosti delegacija EU-a (najmanje četiri godine sveučilišnog studija)
Trajanje: 9 – 18 mjeseci
Gdje: delegacije EU-a

Više o stažu u Europskoj službi za vanjsko djelovanje

Europska središnja banka

Sveučilišni diplomanti u području ekonomije, financija, statistike, poslovne ekonomije, prava, ljudskih resursa ili prevođenja

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a koji su završili barem prvu razinu sveučilišnog studija i stekli punu diplomu
Trajanje: 3 – 12 mjeseci
Gdje: Frankfurt na Majni

Više o stažu u Europskoj središnjoj banci

Europski gospodarski i socijalni odbor

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti koji su završili studij u trajanju od najmanje tri godine
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Bruxelles

Više o stažu u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti koji su završili studij u trajanju od najmanje tri godine ili sveučilišni studenti koji moraju odraditi staž u okviru studija
Trajanje: 1 – 3 mjeseca
Gdje: Bruxelles

Više o stažu u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru

Europski ombudsman

Sveučilišni diplomanti prava

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti prava koji su na visokom stupnju stručnog osposobljavanja ili istraživanja o pravu Zajednice
Trajanje: najmanje 4 mjeseca
Gdje: Strasbourg, Bruxelles

Više o stažu kod Europskog ombudsmana

Europski parlament

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: sveučilišni diplomanti
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informacijski uredi u državama članicama

Više o stažu u Europskom parlamentu

Europski revizorski sud

Diploma sveučilišne razine ili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u području koje je Sudu predmet interesa

Tko se može prijaviti: studenti koji imaju priznatu diplomu sveučilišne razine ili su završili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u području koje je Sudu predmet interesa (revizija / proračun, računovodstvo / uprava, ljudski resursi / prevođenje / komunikacije, međunarodni odnosi / pravo)
Trajanje: najviše 5 mjeseci
Gdje: Luxembourg

Više o stažu na Europskom revizorskom sudu

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (Fuzija za energiju)

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: kandidati koji imaju diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine (barem preddiplomski studij)
Trajanje: 4 – 9 mjeseci
Gdje: Barcelona (Španjolska), Garching (Njemačka) ili Cadarache (Francuska)

Više o stažiranju u agenciji Fuzija za energiju

Odbor regija

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: kandidati iz država članica ili država kandidatkinja koji su završili barem prvu razinu sveučilišnog studija i stekli punu diplomu
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Bruxelles

Više o stažu u Odboru regija

Sud Europske unije

Sveučilišni diplomanti prava ili političkih znanosti

Tko se može prijaviti: diplomanti prava ili političkih znanosti (s težištem na pravu)
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Luxembourg

Više o stažu na Sudu Europske unije

Vijeće Europske unije

Sveučilišni diplomanti

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a koji su završili barem prvu razinu sveučilišnog studija i stekli punu diplomu
Trajanje: 5 mjeseci
Gdje: Bruxelles

Više o stažu u Vijeću Europske unije

Back to top