an tAontas Eorpach

Tréimhsí oiliúna do chéimithe

Tréimhsí oiliúna do chéimithe

An Banc Ceannais Eorpach

Céimithe ollscoile san eacnamaíocht, san airgeadas, sa staidreamh, i riarachán gnó, sa dlí, in acmhainní daonna nó san aistriúchán

Cé atá incháilithe: Náisiúnaigh den AE a bhfuil an chéad sraith ar a laghad dá staidéar ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais Eorpaigh

An Banc Eorpach Infheistíochta

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil níos lú ná bliain amháin de thaithí oibre acu
Tréimhse: 1-5 mhí
Cén áit: Lucsambug go hiondúil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta

An Coimisiún Eorpach

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu ar chúrsa ollscoile a mhair trí bliana ar a laghad (Baitsiléir den ghrád is ísle)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil, Lucsamburg, príomhchathracha na mBallstát, Toscaireachtaí an Choimisiúin i dtíortha nach Ballstáit

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Choimisiúin Eorpaigh

Céimithe ollscoile (leibhéal Baitsiléara, Máistreachta nó PhD)

Cé atá incháilithe: daoine a bhain Baitsiléir, Máistreacht nó PhD faoi cheann 5 bliana ón gcéim ollscoile is deireanaí roimhe sin a chríochnú
Tréimhse: 3-5 mhí
Cén áit: Ispra (an Iodáil), Karlsruhe (an Ghearmáin), Geel (an Bheilg), Petten (an Ísiltír) nó Sevilla (an Spáinn)

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh

An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt (Fuinneamh Comhleá)

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu ar chúrsa ollscoile a mhair trí bliana ar a laghad (Baitsiléir den ghrád is ísle)
Tréimhse: 4-9 mí
Cén áit: Barcelona (an Spáinn), Garching (an Ghearmáin) nó Cadarache (an Fhrainc)

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna leis an ngníomhaireacht seo

An tOmbudsman Eorpach

Céimithe ollscoile sa dlí

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile sa dlí atá ag ardleibhéal ina n-oiliúint ghairmiúil nó ina dtaighde ar dhlí an Chomhphobail
Tréimhse: 4 mhí ar a mhéad
Cén áit: Strasbourg, an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Ombudsmain Eorpaigh

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Iarchéimithe ollscoile (leibhéal Máistreachta nó PhD)

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu atá comhionann ar a laghad le céim Mháistreachta i réimse atá ábhartha do ghníomhaíochtaí Thoscaireachtaí an AE (cúrsa ollscoile ceithre bliana ar a laghad)
Tréimhse: 9-18 mí
Cén áit: Toscaireachtaí an AE

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil ar a laghad trí bliana de staidéar ollscoile críochnaithe acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil trí bliana ar a laghad de staidéar ollscoile críochnaithe acu nó mic léinn ollscoile a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa stáidéir
Tréimhse: 1-3 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste na Réigiún

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: iarrthóirí ó Bhallstát den AE nó ó thír ar iarrthóir oifigiúil aontachais í, a bhfuil an chéad sraith ar a laghad de chúrsa oideachais ardleibhéil críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste na Réigiún

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: náisiúnaigh den AE a bhfuil an chéad sraith ar a laghad dá staidéar ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Céimithe ollscoile le céim sa dlí nó sna heolaíochtaí polaitiúla

Cé atá incháilithe: céimithe a bhfuil céim ollscoile acu sa dlí nó sna heolaíochtaí polaitiúla (dírithe ar an dlí)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Dioplóma ollscoile nó ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad, Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid, Caidreamh Idirnáisiúnta/ Staidéar Dlí)
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil, Strasbourg, Lucsamburg, oifigí eolais sna Ballstáit

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Back to top