Euroopan Unioni

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelu

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelu

Alueiden komitea

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaista tai virallisista jäsenehdokasmaista tulevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista alueiden komiteassa

Euroopan investointipankki

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on alle vuoden työkokemus
Harjoittelun kesto: 1–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: lähinnä Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan investointipankissa

Euroopan keskuspankki

Talouden, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöresurssien tai kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikka: Frankfurt

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissa

Euroopan komissio

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel, Luxemburg, jäsenmaiden pääkaupungit, komission edustustot jäsenmaiden ulkopuolella

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komissiossa

Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon viiden vuoden kuluessa edellisestä korkeakoulututkinnosta
Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Geel (Belgia), Petten (Alankomaat) tai Sevilla (Espanja)

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komission Yhteisessä tutkimuskeskuksessa

Euroopan oikeusasiamies

Oikeustieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: oikeustieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka ovat edenneet pitkälle ammatillisessa erikoistumisessa tai tutkimuksessa Eurooppa-oikeuden alalla
Harjoittelun kesto: vähintään 4 kuukautta
Harjoittelupaikat: Strasbourg ja Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa

Euroopan parlamentti

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel, Strasbourg, Luxemburg sekä jäsenmaiden tiedotuskeskukset

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet (vähintään kolmen vuoden opinnot)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet (vähintään kolmen vuoden opinnot) tai korkeakouluopiskelijat, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Opiskelijat, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: opiskelijat, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / talousarvio, kirjanpito / hallinto, henkilöstöhallinto / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet / oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan ulkosuhdehallinto

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto EU:n edustustojen toimintaan liittyvällä alalla (vähintään neljän vuoden korkeakouluopinnot)
Harjoittelun kesto: 9–18 kuukautta
Harjoittelupaikat: EU:n edustustot

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan ulkosuhdehallinnossa

Euroopan unionin neuvosto

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin neuvostossa

Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeustieteen tai valtiotieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on oikeustieteen tai valtiotieteen (pääaine oikeustiede) korkeakoulututkinto
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessa

Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (Fusion for Energy)

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
Harjoittelun kesto: 4–9 kuukautta
Harjoittelupaikat: Barcelona (Espanja), Garching (Saksa) tai Cadarache (Ranska)

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista ITER-yhteisyrityksessä

Back to top