Euroopa Liit

Praktikavõimalused ülikoolilõpetanutele

Praktikavõimalused ülikoolilõpetanutele

Euroopa Investeerimispank

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kellel on vähem kui üheaastane töökogemus
Kestus: 1–5 kuud
Kus: enamjaolt Luxembourgis

Lisateave Euroopa Investeerimispanga pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Keskpank

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad majanduse, rahanduse, statistika, ärijuhtimise, õigusteaduse, inimressursside või kirjaliku tõlke alal

Kes võivad taotleda: ELi kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Komisjon

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid ja omandanud akadeemilise kraadi (vähemalt bakalaureus)
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis, Luxembourgis, liikmesriikide pealinnades, ELi mittekuuluvates riikides asuvates komisjoni delegatsioonides

Lisateave Euroopa Komisjoni pakutavate praktikavõimaluste kohta

Ülikoolilõpetanud (bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad)

Kes võivad taotleda: isikud, kellel on bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad, taotledes viie aasta jooksul pärast viimase akadeemilise kraadi omandamist
Kestus: 3–5 kuud
Kus: Ispras (Itaalia), Karlsruhes (Saksamaa), Geelis (Belgia), Pettenis (Madalmaad) või Sevillas (Hispaania)

Lisateave Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine/eelarve, raamatupidamine/haldus, inimressursid/tõlkimine/kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Kohus

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias (spetsialiseerumisega õigusteadusele)
Kestus: 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Nõukogu

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ELi kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Liidu Nõukogu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat õpinguid
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohta

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid, või üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika
Kestus: 1–3 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Ombudsman

Ülikoolilõpetanud õigusteaduse alal

Kes võivad taotleda: õigusteaduse kraadiga ülikoolilõpetanud, kes on ühenduse õigust käsitleva erialase ettevalmistuse või uurimistöö lõppjärgus
Kestus: kuni 4 kuud
Kus: Strasbourgis, Brüsselis

Lisateave Euroopa Ombudsmani pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Parlament

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis, Strasbourgis, Luxembourgis, liikmesriikides asuvates teabekeskustes

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa välisteenistus

Ülikoolilõpetanud (magistri- või doktorikraad)

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on omandanud vähemalt magistrikraadiga samaväärse akadeemilise kraadi alal, mis on seotud ELi delegatsioonide tegevusega (vähemalt 4 aastat ülikooliõpinguid)
Kestus: 9–18 kuud
Kus: ELi delegatsioonides

Lisateave Euroopa välisteenistuse pakutavate praktikavõimaluste kohta

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid ja omandanud akadeemilise kraadi (vähemalt bakalaureus)
Kestus: 4–9 kuud
Kus: Barcelona (Hispaania), Garching (Saksamaa) või Cadarache (Prantsusmaa)

Täiendav teave ühisettevõtte Fusion for Energy praktikavõimaluste kohta

Regioonide Komitee

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on pärit ELi liikmesriigist või ametlikust kandidaatriigist ning lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Regioonide Komitee pakutavate praktikavõimaluste kohta

Back to top