Europæiske Union

Praktikophold for færdiguddannede kandidater

Praktikophold for færdiguddannede kandidater

Den Europæiske Centralbank

Universitetsuddannede med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? EU-borgere, der har gennemført og bestået mindst første cyklus af deres universitetsstudier
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Investeringsbank

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede med mindre end et års erhvervserfaring
Varighed: 1-5 måneder
Hvor? Primært i Luxembourg

Mere om praktikophold i Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Ombudsmand

Universitetsuddannede i jura

Hvem kan søge? Universitetsuddannede i jura, som befinder sig på et højt professionelt niveau eller forskningsstadium inden for EU-ret
Varighed: mindst 4 måneder
Hvor: Strasbourg, Bruxelles

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende, som enten har en anerkendt universitetsgrad eller har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Unions Domstol

Universitetsuddannede inden for jura eller statskundskab

Hvem kan søge? Kandidater med en grad i jura eller statskundskab (med fokus på jura)
Varighed: 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions Domstol

Det europæiske fællesfortagende for ITER og fusionsenergiudvikling

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad af mindst tre års varighed (minimum en bachelorgrad)
Varighed: 4-9 måneder
Hvor? Barcelona (Spanien), Garching (Tyskland) eller Cadarache (Frankrig)

Mere om praktikophold i agenturet for fusionsenergiudvikling

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der har gennemført mindst tre års studier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der har gennemført mindst tre års studier eller universitetsstuderende, der skal gennemføre et praktikforløb som led i deres uddannelse
Varighed: 1-3 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Europa-Kommissionen

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad af mindst tre års varighed (minimum en bachelorgrad)
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles, Luxembourg, medlemslandenes hovedstæder, Kommissionens delegationer i lande uden for EU

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionen

Universitetsuddannede (bachelor, master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Personer med en bachelor-, master-, eller ph.d.-grad inden for 5 år efter afslutning af deres studier
Varighed: 3-5 måneder
Hvor: Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Holland) eller Sevilla (Spanien)

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informationskontorer i medlemslandene

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? EU-borgere, der har gennemført og bestået mindst første cyklus af deres universitetsstudier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Regionsudvalget

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første cyklus af en videregående uddannelse
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Regionsudvalget

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Universitetsuddannede (master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad på minimum masterniveau inden for et område af relevans for EU-delegationernes aktiviteter (mindst 4 års varighed)
Varighed: 9-18 måneder
Hvor: EU-delegationer

Mere om praktikophold i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

">Mere om praktikophold i Europa-Kommissionen

 

Universitetsuddannede (bachelor, master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Personer med en bachelor-, master-, eller ph.d.-grad inden for 5 år efter afslutning af deres studier
Varighed: 3-5 måneder
Hvor: Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Holland) eller Sevilla (Spanien)

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informationskontorer i medlemslandene

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? EU-borgere, der har gennemført og bestået mindst første cyklus af deres universitetsstudier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Regionsudvalget

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første cyklus af en videregående uddannelse
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Regionsudvalget

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Universitetsuddannede (master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad på minimum masterniveau inden for et område af relevans for EU-delegationernes aktiviteter (mindst 4 års varighed)
Varighed: 9-18 måneder
Hvor: EU-delegationer

Mere om praktikophold i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Back to top