Evropská unie

Stáže pro absolventy

Stáže pro absolventy

Evropská centrální banka

Absolventi vysokých škol v oboru ekonomie, finance, statistika, podnikové řízení, práva, personalistika nebo překladatelství

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských zemí EU, kteří mají dokončené alespoň bakalářské studium a získali na tomto základě univerzitní diplom
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální banky

Evropská investiční banka

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia, jejichž pracovní zkušenost zatím nepřesáhla jeden rok
Doba trvání stáže: 1–5 měsíců
Místo konání stáže: zpravidla Lucemburk

Další informace o stážích v Evropské investiční bance

Evropská komise

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia (tj. držitelé minimálně bakalářského titulu)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel, Lucemburk, hlavní města ostatních členských států a delegace Komise v nečlenských státech

Další informace o stážích v Evropské komisi

Absolventi bakalářského, magisterského či doktorského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi bakalářského, magisterského či doktorského studia, a to během prvních 5 let od získání posledního vysokoškolského titulu
Doba trvání stáže: 3–5 měsíců
Místo konání stáže: italská Ispra, německé Karlsruhe, belgický Geel, nizozemský Petten nebo španělská Sevilla

Další informace o stážích ve Společném výzkumném středisku Evropské komise

Evropská služba pro vnější činnost

Absolventi magisterského či doktorského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi s ukončeným magisterským vzděláním (minimálně 4leté vysokoškolské studium) v oboru souvisejícím s činností delegací EU
Doba trvání stáže: 9–18 měsíců
Místo konání stáže: Delegace EU

Další informace o stážích u Evropské služby pro vnější činnost

Evropský hospodářský a sociální výbor

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně tříletého vysokoškolského studia
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Kdo může podat přihlášku absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia nebo univerzitní studenti, kteří musí stáž absolvovat v rámci studia
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Evropský parlament

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel, Štrasburk, Lucemburk či jedna z informačních kanceláří, které má EP v každé členské zemi

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Evropský účetní dvůr

Absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v daných oborech

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v daných oborech (audit / rozpočet, účetnictví / správa, personalistika, překladatelství / komunikace, mezinárodní vztahy / právo)
Doba trvání stáže: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Evropský veřejný ochránce práv

Absolventi vysokoškolského studia práv

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia práv, kteří se účastní pokročilého stupně odborného vzdělávání v oboru evropského práva nebo se věnují výzkumu na toto téma
Doba trvání stáže: minimálně 4 měsíce
Místo konání stáže: Štrasburk nebo Brusel

Další informace o stážích v kanceláři Evropského veřejného ochránce práv

Rada Evropské unie

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských zemí EU, kteří mají ukončené alespoň bakalářské studium a získali na jeho základě univerzitní diplom
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Radě Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Absolventi vysokoškolského studia práv či politologie

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol v oboru práv nebo politologie (se specializací na právo)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy)

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia (tj. držitelé minimálně bakalářského titulu)
Doba trvání stáže: 4–9 měsíců
Místo konání stáže: Barcelona (Španělsko), Garching (Německo) nebo Cadarache (Francie)

Další informace o stážích v agentuře Fusion for Energy

Výbor regionů

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně prvního cyklu vysokoškolského studia (tj. držitelé bakalářského titulu nebo ekvivalentu), kteří jsou státními příslušníky členského státu EU nebo země, jež má status oficiální kandidátské země na přistoupení k EU
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích ve Výboru regionů

Back to top