Европейски съюз

Стажове за висшисти

Стажове за висшисти

Европейска инвестиционна банка

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование и по-малко от една година професионален опит
Продължителност: 1 — 5 месеца
Къде: предимно в Люксембург

Повече за стажовете в Европейската инвестиционна банка

Европейска комисия

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да имат диплома за висше образование, придобита след поне тригодишен период на обучение (минимум бакалавър)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел, Люксембург, столици на държави от ЕС, делегации на Комисията в страни извън Съюза

Повече за стажовете в Европейската комисия

Лица с висше образование (бакалавърска, магистърска или докторска степен)

Кой може да кандидатства: лица с бакалавърска, магистърска или докторска степен в рамките на пет години след придобиването на последната си диплома за висше образование
Продължителност: 3 — 5 месеца
Къде: Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Гел (Белгия), Петен (Нидерландия) или Севиля (Испания)

Повече за стажовете в Съвместния изследователски център към Европейската комисия

Европейска служба за външна дейност

Лица с магистърска или докторска степен

Кой може да кандидатства: лица с магистърска или по-висока степен (или еквивалентна степен) в област, свързана с дейностите на делегациите на ЕС (минимум 4 години университетско обучение)
Продължителност: 9 — 18 месеца
Къде: делегации на ЕС

Повече за стажовете в Европейската служба за външна дейност

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Лица с висше образование по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: граждани на държава от ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование и притежават диплома
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банка

Европейски икономически и социален комитет

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, придобито след поне тригодишен период на обучение
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитет

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, придобито след поне тригодишен период на обучение, или студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 3 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитет

Европейски омбудсман

Лица с висше образование по право

Кой може да кандидатства: лица с висше образование по право, които са в напреднал етап от професионално обучение или научно изследване в областта на общностното право
Продължителност: минимум 4 месеца
Къде: Страсбург, Брюксел

Повече за стажовете при Европейския омбудсман

Европейски парламент

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел, Страсбург, Люксембург, информационни бюра в страните членки

Повече за стажовете в Европейския парламент

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия (Термоядрен синтез за енергия)

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование и по-малко от една година професионален опит
Продължителност: 4 — 9 месеца
Къде: Барселона (Испания), Гархинг (Германия) или Кадараш (Франция)

Още за стажовете в агенцията за термоядрен синтез за енергия

Комитет на регионите

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са от страна от ЕС или от страна, която е официален кандидат за членство, да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Комитета на регионите

Съвет на Европейския съюз

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: граждани на държава от ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование и притежават диплома
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Лица с висше образование по право или по политически науки

Кой може да кандидатства: лица с висше образование по право или по политически науки (с правна насоченост)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз

Back to top