Europeiska Unionen

Vad EU gör för sina invånare

Vad EU gör för sina invånare

Fred och välstånd har varit EU:s ledord sedan starten 1957. EU bidrar dessutom till att skydda våra grundläggande politiska, sociala och ekonomiska rättigheter.

Även om vi kanske tar dessa förmåner för givna så gör de vår vardag bättre.

Fred och säkerhet

Central- och Västeuropa har aldrig förut upplevt en så lång period utan krig. EU är det mest framgångsrika fredsprojektet i mänsklighetens historia och har tilldelats Nobels fredspris. Människorna i EU förenas genom ekonomi och kultur och dessutom genom våra gemensamma demokratiska värden.

Inre marknaden

Den inre marknaden är världens mest utvecklade och öppna marknad. Den bygger på EU:s fyra friheter som möjliggör för dig och andra EU-invånare att

 1. bo eller arbeta i ett annat EU-land
 2. flytta pengar
 3. sälja varor utan begränsningar
 4. tillhandahålla tjänster på samma villkor.

Höga standarder för livsmedel och miljö

Eftersom EU-länder samarbetar så nära med varandra, uppfyller våra livsmedel och vår miljö några av världens strängaste kvalitetsstandarder. Samvetslösa företag kan inte komma undan med att sälja farliga livsmedel eller med att förorena våra vattendrag och våra landskap.

Fördelar för konsumenterna

Konsumenter kan numera känna sig säkra på att de kommer att få sina pengar tillbaka om de returnerar produkter. Resenärer kan köpa tåg- eller flygbiljetter i vetskap om att de kan få tillbaka pengarna om resan är försenad eller inställd. Och de standarder som varor i butiker i EU måste uppfylla är bland världens mest strikta, både när det gäller kvalitet och säkerhet.

Mänskliga rättigheter

EU skyddar alla minoriteter och utsatta grupper och står upp för de förtryckta. Oavsett nationalitet, kön, språk, kultur, yrke, funktionsnedsättning eller sexuella läggning kräver EU likabehandling av alla.

Global aktör

EU-länder som agerar i samförstånd har större inflytande på global nivå än 27 små och medelstora länder som agerar var för sig. Vi har politisk tyngd. När det gäller handel antas vårt regelverk och våra produktstandarder som global standard i hela världen.

Andra förmåner för EU-invånare:

 • Du kan ringa, skicka sms eller surfa utan extra kostnad, oavsett var i EU du befinner dig. Du har också tillgång till dina streamingtjänster för video och musik i hela EU, samtidigt som du kan vara säker på att dina personuppgifter är skyddade genom EU:s lagstiftning.
 • Dina rättigheter skyddas när du reser: EU-reglerna ser till att dina rättigheter tillvaratas vid förseningar och inställda avgångar. Oavsett om du reser med flyg, tåg, båt eller buss har du rätt till rättvis behandling.
 • Du kan utbilda dig och ditt företag kan få stöd: EU-program som Erasmus+ hjälper dig att få utbildning för att kunna få ut så mycket som möjligt av din karriär. EU hjälper dig också att få ut så mycket som möjligt av ditt företag genom alltifrån finansiering till rådgivning och från företagsnätverk till utbytesprogram.
 • Som arbetstagare skyddas du mot orättvis behandling på arbetsplatsen enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. I stadgan ingår också ett förbud mot diskriminering, bland annat när det gäller lön och uppsägning.
 • Som EU-invånare skyddas du mot globaliseringens negativa effekter genom EU:s stöd till småföretag och regler för att säkerställa att storföretagen betalar sin andel av skatterna.

 

Upptäck hur EU påverkar ditt liv. Du kanske blir förvånad av alla exempel.

 • Vad gör EU för mig? – hundratals kortfattade och lättlästa faktablad om hur EU positivt förändrar människors liv
 • Citizens’ App – vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag samt vilka utmaningar, varav många som kommer att påverka din framtid, EU står inför.
 • EU-resultat – exempel på EU-finansierade projekt
Back to top